i

Απόψεις σχετικά με τη Συνεδρίαση 3-5-2011 του Π. Παρατηρητηρίου

Του Κων. Σκριάπα - Θεσσαλία

Αρχικά θα πρέπει να αναφέρω ότι η εκλογή των συντονιστών - αναπληρωτών Συντονιστών  θα πρέπει να γίνει μέσα από διαδικασίες εκλογής όπως έγινε, έστω και διαδικτυακά η εκλογή στην Ομάδα Περιβάλλοντος Όταν θα ολοκληρωθούν οι εγγραφές των μελών και όταν  συμπληρωθούν τα... Περιφερειακά Παρατηρητήρια, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην εκλογή των Συντονιστών γιατί με τον τρόπο αυτό και ο υπεύθυνος αποκτά κύρος και αποδοχή,  σε ότι αφορά τον ρόλο, αλλά και ακόμα, καθορίζονται και οι διαδικασίες αντικατάστασής του.

1. ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ - ΕΚΛΟΓΕΣ Ή ΟΧΙ;

Δεν μπορώ να κατανοήσω ότι  οι Συντονιστές  είναι αυτοί οι οποίοι "πρόλαβαν" να το δηλώσουν και να αυτοανακηρυχθούν ως τέτοιοι ή να οριστούν από το ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ. Προφανώς, μέχρι να ορθοποδήσει το Παρατηρητήριο, όποιοι εμπλέκονται για το στήσιμο αυτού του τεράστιου οικοδομήματος ( και σίγουρα για να συμβεί αυτό κάποιοι εργάζονται νυχθημερόν και τους ξέρουμε), έχουν προς το παρόν συντονιστικό ρόλο, αλλά θα πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς μας, όλοι, ότι υφιστάμεθα την κρίση και την κριτική όλων, αφού το παρατηρητήριο λειτουργεί με όρους απόλυτης διαφάνειας. Θα πρέπει, όμως ο ρόλος να επικαιροποιηθεί μέσα από τη σύμφωνη γνώμη των Μελών .Για να πείσουμε τις Εθελοντικές Οργανώσεις, αλλά και τα Πολιτικά και Πολιτειακά όργανα και την Κοινωνία, θα πρέπει να ορίσουμε εξ αρχής τις διαδικασίες εκλογής των Οργάνων. Μας χρειάζεται ένας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ λειτουργίας του Παρατηρητηρίου που θα ήταν το πρώτο που έπρεπε να κάνουμε.Θα πρέπει να αρχίσουμε άμεσα να δουλεύουμε πάνω σε αυτό .

2. ΔΟΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
Θα πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στη Δομή του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ,  δεδομένου ότι δεν έχει γίνει κατανοητό,  τι σημαίνει ακριβώς Ομάδα έργου,  πόσα μέλη θα έχει αυτή η κάθε ομάδα (20,30,50, 1000;), πως εντάσσονται οι Φορείς στην Ομάδα Έργου, πως και γιατί αποβάλλονται από την Ομάδα, πως λαμβάνονται οι αποφάσεις, πως ενημερώνονται τα μέλη που δεν ανήκουν στην Ομάδα και τόσα άλλα. Θα πρέπει να ορίσουμε πως θα λειτουργεί μια Ομάδα, όταν για παράδειγμα θα έχει 500 Μέλη .Πως θα ληφθεί μια απόφαση .Είναι  λειτουργικό αυτό και γρήγορο; Μπορεί να βγει απόφαση ποτέ όταν και οι 500 θα πρέπει να πουν την άποψή τους; Μήπως πρέπει κάθε Ομάδα Έργου να έχει Εκτελεστική Γραμματεία ολιγομελή που θα πρέπει να είναι και ευκίνητη και αποτελεσματική;

Καλό θα είναι πέρα από όλα τα άλλα που κατατέθηκαν στη Συνεδρίαση, για τις επιστολές προς τα Υπουργεία και στο εξωτερικό, με τα οποία φυσικά συμφωνώ,  να ορίσουμε την Οργανωτική μας Δομή, έτσι ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί και πάνω απ' όλα Δημοκρατικοί .

3. ΑΡΧΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Σε ότι αφορά αυτό που λέχθηκε παραπάνω, ότι δηλ. το ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ έχει καταγράψει 8500 οργανώσεις, θα πρέπει να πω ότι αυτό είναι ένα χρήσιμο αρχείο και πάνω σε αυτό μπορούμε να εργαστούμε, με τον προσφορότερο τρόπο, είτε δηλ. με επιστολές, είτε με το Διαδίκτυο.

Μπορούμε να απευθυνθούμε σε όλους αυτούς και να τους εξηγήσουμε την χρησιμότητα για τις ίδιες τις Οργανώσεις, αλλά και την  Κοινωνία των Ενεργών Πολιτών, πόσο σπουδαίο επίτευγμα είναι η ίδρυση του Παρατηρητηρίου.  Γι' αυτό προτείνω την διοργάνωση Περιφερειακών Ανοιχτών Εκδηλώσεων έτσι ώστε να εξηγήσουμε τον ρόλο του Παρατηρητηρίου και προφανώς να εγγράψουμε καινούργια μέλη .

4.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συμφωνώ απόλυτα με την επικοινωνία μεταξύ των Ομάδων. Είναι κάτι, όμως που εύκολα γίνεται μέσω της Πληροφορικής. Εννοείται ότι η συνεργασία ή και η κοινή Συνεδρίαση δύο η περισσότερων ομάδων πρέπει να γίνεται, όταν το θέμα το απαιτεί, όπως επίσης και ενίοτε συνεδρίαση της Ολομέλειας. Εδώ, φαίνεται πάλι η ανάγκη ύπαρξης Εσωτερικού Κανονισμού.

5. Η Δικτύωσή μας, με αντίστοιχα Δίκτυα σε όλη την Υφήλιο είναι μια μεγάλη αναγκαιότητα και θα μας δώσει τη δυνατότητα όχι μόνο να λαμβάνουμε Καλές Πρακτικές, αλλά και να διεθνοποιούμε θέματα στα οποία θα χρειαζόμαστε την βοήθειά τους ή και το αντίστροφο.

6. ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και όσοι ασχολούνται με την επικοινωνία με την ευρεία έννοια του όρου, κατανοούν ακριβώς τι εννοώ.

Καλό θα ήταν, φυσικά να υπάρχει ένα οργανωμένο Γραφείο Τύπου, το οποίο να λειτουργούσε "επαγγελματικά" . Επειδή, όμως τα θέματα με τα οποία ασχολούνται οι Ομάδες έργου είναι τόσα πολλά και πολύπλοκα, σίγουρα ένα τέτοιο Γραφείο δεν θα μπορούσε να είναι πάντα αποτελεσματικό .Καλό, λοιπόν, είναι, όπως κατατέθηκε, από πολλούς συναδέλφους να γίνει ένα ταχύρρυθμο Σεμινάριο, σε αυτούς που από κάθε Ομάδα θα αναλάβουν την έκδοση των Δελτίων Τύπου.

Προτείνω

α. Σε κάθε Ομάδα έργου τα δελτία να γράφονται από τον Συντονιστή και τον Αναπληρωτή του και μόνο. Δεν μπορεί ένα Δελτίο να περιφέρεται σε 20-30 ή και περισσότερες Οργανώσεις για να εγκριθεί. Ήμαρτον. Θα έχει την ευθύνη κάποιος συγκεκριμένος και ένας ακόμη, οι οποίοι αν δεν τα καταφέρνουν σε αυτό να μην αναλάβουν θέσεις ευθύνης. Προφανώς τη συνολική πολιτική της Ομάδας,  αλλά και την επικοινωνία προς τα έξω, την ξέρει καλύτερα από όλους ο Συντονιστής. Επειδή ως πρόεδρος δύο μεγάλων Δικτύων (Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» και Δικτύου ΜΚΟ Θεσσαλίας) αντιμετώπισα πολλές φορές τις δυσλειτουργίες που δημιουργεί η διάχυση σε πολλούς των ευθυνών,  καταλήγω στην παραπάνω και μόνο, πρόταση.

β. Τα Δελτία στη συνέχεια αφού διαβιβαστούν στη "Γραμματεία" του Παρατηρητηρίου θα διοχετεύονται στον προορισμό τους.

7. ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Σε ένα τελευταίο θέμα, αν και έχω άποψη και για όλα τα άλλα που αναφέρθηκαν στη Συνεδρίαση,  είναι η σχέση, αλλά και ο ρόλος του ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ, ως θεσμικού οργάνου της Πολιτείας και ο ρόλος του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ως θεσμικού, πλέον οργάνου, των  Ενεργών Πολιτών

Εδώ θα πρέπει να τονίσω την εξής βασική αρχή, κατά την άποψή μου, φυσικά, σε ότι αφορά το επίσημο Κράτος:

«Οφείλει η Πολιτεία να δώσει κάθε απαραίτητη διευκόλυνση και τους αναγκαίους πόρους, έτσι ώστε το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ να λειτουργεί με τον πλέον άρτιο τρόπο, δεδομένου ότι η ελεύθερη έκφραση των πολιτών, πάνω σε θέματα που τους αφορούν, αποτελεί σημαντικό Πυλώνα των σύγχρονων Δημοκρατιών. Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ πρέπει να στηριχθεί από την Πολιτεία, για να υπάρχει, για  να λειτουργεί, να εκφράζει  ελεύθερα και περήφανα την γνώμη του και να αποτελεί ένα χρήσιμο και σοβαρό θεσμό, προκειμένου να διαμορφώνει κάθε φορά την Πολιτική του σε όλα τα θέματα που έχουν επίπτωση στη ζωή των Πολιτών και να αποφασίζει με σωφροσύνη . Δεν μπορεί, πλέον, να αποφασίζει η Πολιτεία για μας, αλλά χωρίς εμάς . Οφείλει να ακούει και να αφουγκράζεται τους Πολίτες της .Αν τους άκουγε τόσα χρόνια δεν θα καταντούσαν έτσι την Ελλάδα.»

Σε ότι αφορά το ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ, σε σχέση με το Παρατηρητήριο, πιστεύω ότι αυτό  θα πρέπει να τεθεί  στη διάθεση του Παρατηρητηρίου, προκειμένου να έχουμε αποτέλεσμα . Αν το ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ, που είναι Κυβερνητικό Δημιούργημα (όχι κατ' ανάγκην κακό )  έχει ως σκοπό να ελέγξει τις Εθελοντικές Οργανώσεις, προφανώς δεν ξέρει τι το περιμένει. Αν, όμως, έχει ως σκοπό να βοηθήσει την ανάπτυξη του Εθελοντισμού στην Ελλάδα, έτσι ώστε  να έχουν τον ρόλο που δικαιούνται οι ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, ως συστατικό δομικό στοιχείο μιας ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, τότε  θα πρέπει να εργαστεί και αυτό, έτσι ώστε οι Πολίτες να έχουν λόγο, μέσα από τη Δικτύωσή τους στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ και να παρέχει κάθε διευκόλυνση και στήριξη, στις εργασίες μας δηλ. Γραμματειακή Υποστήριξη, τηλέφωνα, FAX, αίθουσα συνεδριάσεων κλπ.

Δεν νοείται Κρατικός Οργανισμός Εθελοντικών Οργανώσεων. Αν έγινε για να μας βοηθήσει καλώς. Αν έγινε, όταν έγινε ή αν συντηρείται από τη σημερινή Κυβέρνηση, για άλλους λόγους τότε θα πρέπει να το ξέρουμε για να κανονίσουμε την πορεία μας .Κανενός ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος .Έχουν δικαίωμα οι Πολίτες που τόσα χρόνια στηρίζουν ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΆ, με κόπο με αίμα και στερήσεις, τον Πολιτισμό, το Περιβάλλον, τον Αθλητισμό, την Κοινωνική Αλληλεγγύη  και την Βιώσιμη Ανάπτυξη να έχουν άποψη, η οποία να ακούγεται και να γίνεται σεβαστή. Επιτέλους.

Την δημοκρατική τους ευαισθησία, τώρα θα την δείξουν οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Πολιτείας, γιατί εννοείται ότι θα πρέπει να ξεχάσουν όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα, δηλ. περί διαφάνειας, περί ισονομίας, περί σεβασμού των Πολιτών κ.ά.

Αυτά προς το παρόν και συνεχίζουμε έτσι ώστε να στήσουμε θεσμούς, χρήσιμους για την λειτουργία της Δημοκρατίας μας.  Πιστεύω ότι η επιτυχία του εγχειρήματος αυτού βαθαίνει τη Δημοκρατία και τη λειτουργία όλων των θεσμών του Πολιτικού και Πολιτειακού Συστήματος . Δεν ξέρω αν όλοι αυτοί το αντέχουν .

Αν το αντέχουν, αυτό θα φανεί στο «χειροκρότημα».

 

Κοινωνική Δικτύωση

Όλα τα
Facebook του δικτύου

fb trnsp

Ενδιαφέροντα Blogs

Όλα τα
Blogs του δικτύου

blog trnsp

Hellas2Day

hellasday2

ILoveAthens

i love athens

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 83 επισκέπτες συνδεδεμένους

Επιισκέπτες

web counter