i

Η δημιουργία Αειφόρου Οικονομίας στην Ευρώπη PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 03 Ιανουάριος 2013 19:26

Η οικονομική κρίσις αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία νέας αειφόρου οικονομίας μέσω της ευφυούς πράσινης αναπτύξεως, σύμφωνα με την Κομμισσιόν. Τα τελευταία χρόνια η ΕΕ ενσωμάτωσε την αειφόρο ανάπτυξη σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών της. Ηγήθηκε των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Επισημαίνεται ωστόσο ότι σε πολλούς τομείς εξακολουθούν να παρατηρούνται μη αειφόρες τάσεις και εκεί οι προσπάθειες πρέπει να ενταθούν.Μετά από μια τριετία εφαρμογής της κοινοτικής στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη, η Επιτροπή κατέγραψε τις εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ και δρομολόγησε προβληματισμό για τις μελλοντικές κατευθύνσεις της κοινοτικής στρατηγικής.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έχουμε σημειώσει σταθερή πρόοδο όσον αφορά στην ενσωμάτωση της αειφόρου αναπτύξεως στις πολιτικές της ΕΕ. Στην επισκόπηση αυτή αναδεικνύεται η πρόοδος που συντελέσθηκε την τελευταία τριετία και επισημαίνονται οι τομείς στους οποίους χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες. Η οικονομική κρίσις αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την δημιουργία νέας αειφόρου οικονομίας μέσω της ευφυούς πράσινης αναπτύξεως. Ελπίζω αυτή η επισκόπησις να προκαλέση προβληματισμό για το πώς μπορεί να επιτευχθή μεγαλύτερη πρόοδος σε τομείς όπως η κατανάλωσις ενέργειας στις μεταφορές, η μείωσις της βιοποικιλότητος και η υποβάθμισις του οικοσυστήματός μας». Η σημερινή χρηματοοικονομική κρίσις κατέδειξε ότι η αειφορία είναι βασικός συντελεστής των χρηματοπιστωτικών συστημάτων και της οικονομίας εν γένει.

Τα μέτρα για την στήριξη της πραγματικής οικονομίας και τον περιορισμό των κοινωνικών επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσεως πρέπει να είναι συμβατά με τους μακροχρόνιους στόχους αειφορίας και με μια στρατηγική πράσινης, ευφυούς ανάπτυξης. Η επισκόπησις επιβεβαιώνει ότι σημειώθηκαν θετικές εξελίξεις στην κοινοτική πολιτική σε καθένα από τα επτά πεδία προτεραιότητος που καλύπτει η στρατηγική. Σχετικά παραδείγματα είναι η δέσμη κοινοτικών μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2008, μέτρα για πράσινες μεταφορές και ευφυέστερα συστήματα μεταφορών, η βελτίωσις της ενεργειακής αποδόσεως των κτιρίων, η αναθεώρησις των οδηγιών για τον οικολογικό σχεδιασμό και το οικολογικό σήμα, η θέσπισις ολοκληρωμένου πλαισίου για την θαλάσσια πολιτική, η κατάστρωσις στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία, οι εργασίες για την μετανάστευση και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Προχώρησαν επίσης οι εργασίες στα οριζόντια πεδία της εκπαιδεύσεως, της ερεύνης και της χρηματοδοτήσεως. Ωστόσο, σε πολλά πεδία εξακολουθούν να παρατηρούνται μη αειφόρες τάσεις. Για παράδειγμα, η ζήτησις φυσικών πόρων αυξάνεται, η βιοποικιλότης φθίνει και η ενεργειακή κατανάλωσις στις μεταφορές συνεχίζει την ανοδική της πορεία.Ακόμη, η εν λόγω επισκόπησις παροτρύνει σε προβληματισμό σχετικά με την μελλοντική εξέλιξη της κοινοτικής στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη. Μπορούν να εξετασθούν, επί παραδείγματι, θέματα όπως η καλύτερη ευθυγράμμισις με την στρατηγική της Λισσαβώνος για την ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς και με άλλες διατομεακές στρατηγικές της ΕΕ, ο περαιτέρω εξορθολογισμός της στρατηγικής και η βελτίωσις της παρακολουθήσεως και του συντονισμού.

Η έκθεσις που εγκρίθηκε θα επιτρέψη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επανεξετάση τις προτεραιότητες και να χαράξη κατευθύνσεις για το μέλλον της στρατηγικής στην επόμενη σύνοδό του που θα πραγματοποιηθή τον Δεκέμβριο. Την έκθεση αυτή θα συμπληρώση η εξαμηνιαία έκθεσις της Eurostat για την παρακολούθηση της αειφόρου αναπτύξεως, η οποία θα δημοσιευθή εντός του 2009.

Πηγή:
Εφημερίδα ΕΣΤΙΑ

 

Κοινωνική Δικτύωση

Όλα τα
Facebook του δικτύου

fb trnsp

Ενδιαφέροντα Blogs

Όλα τα
Blogs του δικτύου

blog trnsp

Hellas2Day

hellasday2

ILoveAthens

i love athens

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 33 επισκέπτες συνδεδεμένους

Επιισκέπτες

web counter