Χάρτης Παρατηρητηρίων Εκτύπωση
Παρασκευή, 06 Σεπτέμβριος 2013 18:28
Χάρτης Παρατηρητηρίων Κενρτικά Παρατηρητήρια Κενρτικά Παρατηρητήρια Κενρτικά Παρατηρητήρια Κενρτικά Παρατηρητήρια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά την ολομέλεια στις 16 /4/2011 και την ιδρυτική διακήρυξη, η δομή του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ των ΟΚΠ ακολουθεί τις 15 «Καλλικρατικές» περιφέρειες κι ενθαρρύνει την αυτοργάνωση ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ για τη μελέτη και την επεξεργασία θεμάτων που αφορούν τη Κοινωνία Πολιτών.

Συμμετέχοντας ενεργά, σαν πομποί και δέκτες από και προς ολόκληρη την Ελλάδα, τα ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ συντελούν ουσιαστικά ώστε η παρέμβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων να καθίσταται ουσιαστική και δημιουργική.

Επιλέξτε στον χάρτη την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ που σας ενδιαφέρει και μάθετε τα ΝΕΑ του αντίστοιχου
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Κάποια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ είναι υπό σύσταση.
Αν οι περιφέρειες δεν "ανοίγουν" είναι γιατί, προς το παρόν, δεν υπάρχει κανονική ροή πληροφόρησης.