i

Κοινωνία των Πολιτών: «Ναι» στη ρύθμιση - «Όχι» στη συρρίκνωση
Κοινωνική Οικονομία

Περισσότερες από 300 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ζητούν τη βελτίωση του προς ψήφιση νομοσχεδίου γιατη ρύθμιση των οργανώσεων, το οποίο όπως τονίζουν αποτυγχάνει να λάβει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας τους, οδηγώντας πολλές από αυτές σε κλείσιμο.

Σύμφωνα με τις οργανώσεις, το σχέδιο νόμου «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις», είναι ένα κατ’ αρχήν θετικό βήμα που η ίδια η Κοινωνία των Πολιτών εδώ και χρόνια ζητάει, αγνοεί ωστόσο, την επιβάρυνση που επιφέρει σε πολλές οργανώσεις και κυρίως τις μικρότερες,υποχρεώνοντάς τες σε συνενώσεις με μεγαλύτερες.

Περισσότερα...
 
ΕΝΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Χρηματοδοτήσεις
  1. Ενίσχυση εστίασης για προμήθεια θερμαντικών σωμάτων

Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

•           Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 5 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ».

•           Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).

•           Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

•           Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013, όπως αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της παρούσας Πρόσκλησης.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι εξωχώριες εταιρείες, καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες Δημοσίων Οργανισμών.

Περισσότερα...
 
Δημιουργία ΔΙΚΤΥΟΥ των Δικτύων της ΚτΠ και της Κοινωνικής Οικονομίας (Social Economy Greece)
Κοινωνική Οικονομία

Η Κοινωνική Οικονομία στην Ευρώπη αποτελείται από μια σειρά διαφορετικών οργανωτικών μορφών που διαμορφώνονται από διαφορετικές εθνικές συνθήκες και συστήματα ευημερίας, αλλά μοιράζονται κοινές αξίες και στόχους που συνδυάζουν βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Η Κοινωνική Οικονομία , αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ένα αποτελεσματικό και επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο που έχει δημιουργήσει στην Ευρώπη 13,6 εκατ. θέσεις εργασίας , από 2,8 εκατ. επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετέχουν πάνω 232 εκατ. μέλη , 80,6 εκατ. εθελοντές και παράγουν το 8% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ.

Περισσότερα...
 
Ο τρίτος τομέας είναι ανάγκη να διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό κεκτημένο για την Κοινωνική Οικονομία …
Κοινωνική Οικονομία

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 28 Ιαν 2021

Με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας-ΠΕΣΚΟ πραγματοποιήθηκε η τακτική συνάντηση της Δευτέρας, 25/1/2021, για την Κοινωνική Οικονομία.

Στην συνάντηση μετείχαν οι (όπως εμφανίσθηκαν στις οθόνες): Κώστας Οικονομόπουλος, Λουκάς Μπρέχας, Μάγδα Κοντογιάννη, Βασίλης Τακτικός, Πάνος Παπαϊωάννου, Δημήτρης Μιχαηλίδης, Γιάννης Φραγκούλης, Γιάννης Γκύλλης, Παντελής Πρέζας, Ηλίας Τσίγκας, Γιάννης Αυγενίκου, Αλέξανδρος Μόζ, Γιώργος Καραμπάτος, Ανδρέας Παπαγεωργόπουλος, Θόδωρος Μαλλιάς, Μάρκος Μαλλιάρας, Αλέξανδρος Οικονόμου, Λουκάς Γεωργίου, Μαρία Ανθή κλπ.

Περισσότερα...
 
Αόρατη, .. Άφαντη, … Ακατανόητη Κοινωνική Οικονομία
Κοινωνική Οικονομία

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 12 Ιαν 2021

Το 2008 ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή του πολιτικού-πολιτιστικού -οικονομικού-κοινωνικού -τεχνολογικού χώρου στον δυτικό κόσμο. Στατιστικά θα τελειώσει η μεταβατική περίοδος το 2050, ίσως και με αλλαγή «σκυτάλης» στην παγκόσμια οικονομία ….

Το 2009 η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (γνωστή ως ILO-InternationalLaborOrganization) παρέδωσε την μελέτη των παρατηρήσεών του στον ΟΗΕ, όπου κατέγραφε ότι οι χώρες με επαρκή Κοινωνική Οικονομία είχαν παρουσιάσει αξιοπρόσεκτη αντοχή στην χρηματοπιστωτική κρίση. Ο ΟΗΕ οργάνωσε εκστρατεία σε όλο τον κόσμο με επιστέγασμα το 2012 ως Διεθνές Έτος Συνεργατισμού.

Περισσότερα...
 
Η CECOP χαιρετίζει τη δήλωση του Τολέδο σχετικά με την κοινωνική και αλληλεγγύη οικονομία
Κοινωνική Οικονομία

Απασχόληση και κοινωνική ένταξη

https://cecop.coop/works/cecop-welcomes-toledo-declaration-on-the-social-and-solidarity-economy?fbclid=IwAR0bjgKyB0JTIokVd7cmhndJ7621foXB9Y6CzXoFI9PoXW3eKyQlzxNizvA, 5/1/2021

19 κράτη μέλη της ΕΕ επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να στηρίξουν την Κοινωνική Οικονομία και την Αλληλεγγύη σε μια δήλωση που υπεγράφη στο Τολέδο, την πρωτεύουσα της Κοινωνικής Οικονομίας της Ευρώπης.

Η CECOP χαιρετίζει τη Διακήρυξη του Τολέδο σχετικά με την «Κοινωνική και Αλληλεγγύη Οικονομία ως βασικό μοχλό για ένα χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμο μέλλον» που υπεγράφη από 19 κράτη μέλη της ΕΕ στις 4 Δεκεμβρίου στο Τολέδο της Ισπανίας. Κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής που διοργάνωσε το ισπανικό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Οικονομίας στο Τολέδο, την πρωτεύουσα της Κοινωνικής Οικονομίας της Ευρώπης 2020, αρκετά κράτη μέλη υπέγραψαν αυτήν την κρίσιμη δήλωση μετά τη Διακήρυξη του Λουξεμβούργου του 2015 , τη Διακήρυξη της Μπρατισλάβα του 2016, τη Διακήρυξη της Λιουμπλιάνα του 2017 και το «Σύμφωνο για τον αντίκτυπο» του 2019, που ξεκίνησε από τη γαλλική κυβέρνηση.

Με την παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου για Θέσεις Εργασίας και Κοινωνικών Δικαιωμάτων Nicolas Schmit και του Γενικού Διευθυντή της ΔΟΕ Guy Rider, οι υπογράφοντες δεσμεύτηκαν να ευαισθητοποιήσουν, να υποστηρίξουν τα οικοσυστήματα της κοινωνικής οικονομίας, να παρέχουν επαρκή εθνική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την Κοινωνική και Αλληλεγγύη Οικονομία, τον σημαντικό ρόλο των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στην ανάκαμψη μετά το Covid-19 και στην προώθηση της διεθνοποίησης της SSE και των δικτύων υποστήριξής της.

Η συνεχής δέσμευση για αναγνώριση του σημαντικού ρόλου της οικονομίας της κοινωνίας και της αλληλεγγύης στην ευρωπαϊκή και διεθνή ατζέντα έχει χρονομετρηθεί ενόψει του επερχόμενου σχεδίου δράσης της ΕΕ για την κοινωνική οικονομία και στην αρχή της πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 6 από 89

Κοινωνική Δικτύωση

Όλα τα
Facebook του δικτύου

fb trnsp

Ενδιαφέροντα Blogs

Όλα τα
Blogs του δικτύου

blog trnsp

Hellas2Day

hellasday2

ILoveAthens

i love athens

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 86 επισκέπτες συνδεδεμένους

Επιισκέπτες

web counter