i

Αγανάκτηση για τον τρόπο υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωνικής Εργασίας
Δίκτυο μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) Θεσσαλίας για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την κοινωνική αλληλεγγύη και την κοιν. οικονομία
Έντονη ενόχληση ,θλίψη ,οργή και αγανάκτηση  εκφράζεται από πολλούς φορείς και οργανώσεις, που ανήκουν στο Δίκτυο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Θεσσαλίας εκφράζουν γνήσια  την Κοινωνία των Ενεργών Πολιτών και υπηρετούν με ήθος ,διαφάνεια και επιμονή , επί δεκαετίες ,αυτό που λέγεται Εθελοντισμός και Κοινωνική προσφορά.

Ο λόγος είναι η παραποίηση του Προγράμματος Κοινωνικής Εργασίας και η απόκλιση από τους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου μέσα από τις ενέργειες Δήμων, του ίδιου του Υπουργείου Εργασίας και από «στημένα παιγνίδια» με ελεγχόμενες Μ.Κ.Ο.

Γιατί με τον τρόπο αυτό χάνεται μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία ,να αξιοποιηθούν με ωφέλιμο ,για τις τοπικές κοινωνίες ,τρόπο , πόροι ,οι οποίοι όχι μόνο θα αντιμετώπιζαν ,έστω ,προσωρινά την μάστιγα της ανεργίας ,παρά τις απελπιστικά χαμηλές αμοιβές, για τις οποίες το Δίκτυο εκφράζει σοβαρότατες αντιρρήσεις ,αλλά θα έδιναν την ευκαιρία στους πραγματικά Ενεργούς Πολίτες, που δραστηριοποιούνται  μέσα από σπουδαίες οργανώσεις της Θεσσαλίας  ,να υλοποιήσουν δράσεις ,που αφορούν τους σκοπούς και τους στόχους τους, που δεν είναι άλλοι από τον Πολιτισμό ,το Περιβάλλον ,την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Αλληλεγγύη.

Αγανάκτηση των υγιών Εθελοντικών Οργανώσεων του Δικτύου

Η φιλοσοφία του νομοθέτη ,αλλά και του ΕΚΤ είναι η διαμόρφωση πολιτικών και η υλοποίηση δράσεων από τις  ΜΚΟ ,τις οποίες θα στήριζαν οι ΟΤΑ  Α΄ και Β΄ Βαθμού. Γι' αυτό ,άλλωστε και ορίζονται οι  , κατά τόπο ,ΜΚΟ ως τελικοί δικαιούχοι και όχι οι ΟΤΑ ,οι οποίοι οφείλουν να στηρίξουν τις προσπάθειες αυτές, αφού το τελικό αποτέλεσμα και οι ωφέλειες ,επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες .

Μια στερεότυπη εικόνα ,όμως, φαντάζει τον τελευταίο καιρό σε ότι αφορά τα επιδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στα οποία εμπλέκονται Δήμοι και περιφέρειες . Τα stage στο Δημόσιο και τους Δήμους μπορεί να καταργήθηκαν, αλλά κάποιοι καλοθελητές τα φέρνουν πάλι από την πίσω πόρτα, με την διαμεσολάβηση μερικών, ελεγχόμενων από το πελατειακό πολιτικό σύστημα ,Μ.Κ.Ο. και τις μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις ΙΝΕ ΓΕΣΕΕ και της ΓΕΣΕΒΕ.

Η συντριπτική μερίδα των μνημονίων συνεργασίας που υπεγράφησαν με τους Δήμους έγιναν με την σύμπραξη ελάχιστων στημένων Μ.Κ.Ο. μερικές από τις οποίες ιδρύθηκαν την τελευταία στιγμή με στόχο να καρπωθούν το πρόγραμμα και από αυτά τα μνημόνια πάνω από το 50% υπεγράφησαν αποκλειστικά με το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΕ και δευτερεύοντος με την ΓΕΣΕΒΕ .

Επίσης ,είναι  ιδιαίτερα ενοχλητικό, ορισμένες ΜΚΟ , να διεκδικούν προγράμματα σε γεωγραφικές περιοχές ,όπου από χρόνια δραστηριοποιούνται καθόλα άξιες τοπικές ΜΚΟ  ,οι οποίες και γνωρίζουν την πολιτισμική δυναμική της περιοχής δράσης τους και φυσικά οι όποιες προτάσεις θα εξυπηρετούσαν και τον τόπο ,αλλά και τη φιλοσοφία του προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας.

Κινήσεις «εν κρυπτώ»

Το Δίκτυο ΜΚΟ Θεσσαλίας θεωρεί ότι δεν είναι τυχαίο ότι στην επιβεβλημένη από την κοινοτική νομοθεσία διαβούλευση δεν κλήθηκαν ποτέ οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών πλην της ΓΣΕΕ. Ακόμη, δεν είναι τυχαίο η απόκρυψη της πρόσκλησης για κρίσιμο διάστημα ,της ύπαρξης  διαχειριστικής επάρκειας, η οποία αποτελεί -και σωστά- προϋπόθεση για την συμμετοχή των μη κερδοσκοπικών φορέων στο πρόγραμμα.

«Τεχνητά» εμπόδια για τις ΜΚΟ

Δυστυχώς καταβλήθηκε προσπάθεια να αποκλειστούν, με γραφειοκρατικά εμπόδια, το σύνολο των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και να επωφεληθούν και να καρπωθούν το πρόγραμμα, μονοπωλιακά, οι μεγάλες συντεχνίες. Για τον λόγο αυτό ,μόνο λίγες ,καθόλα άξιες ΜΚΟ ,σε επίπεδο Θεσσαλίας ,κατάφεραν να υποβάλλουν προτάσεις ,κάνοντας έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να προλάβουν τις, εσκεμμένα σφιχτές, ημερομηνίες ,με σκοπό να αποκλειστούν αξιολογότατες Εθελοντικές Οργανώσεις ,που έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν και λόγο και πόρους για την πραγματοποίηση του Εθελοντικού τους έργου .

Ασφαλώς, δεν φταίει ο αρχικός σχεδιασμός που προβλέπει «συμπράξεις» μεταξύ Δήμων και οργανισμών κοινωφελούς χαρακτήρα με μη κερδοσκοπικές οργανώσεις αλλά, η παραποίηση στις προϋποθέσεις της εφαρμογής και υλοποίησης του σχεδίου.

Οι «συμπράξεις» αυτές καθαυτές είναι προϋπόθεση από την στιγμή που το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ), που χρηματοδοτεί τις αντίστοιχες δράσεις, αποκλείει την απευθείας χρηματοδότηση θέσεων εργασίας στο δημόσιο και τους Δήμους.

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις οι συμπράξεις αυτές κατέληξαν να είναι εικονικές ή μονοπωλιακές με συγκεκριμένες οργανώσεις που εξυπηρετούν έμμεσα κερδοσκοπικούς σκοπούς η την συντήρηση συντεχνιών,που σίγουρα δεν εκφράζουν κατά κανένα τρόπο την Κοινωνία των Ενεργών Πολιτών .

Σωρεία καταγγελιών και απίστευτα τεχνάσματα

Θλίψη και αργή δημιουργούν τα νοσηρά φαινόμενα, που  ανακύπτουν  καθημερινά,  για τον τρόπο που ορισμένες ΜΚΟ διεκδικούν προγράμματα σε Πανελλήνιο επίπεδο ,τα οποία στην πορεία δεν θα μπορούν να στηρίξουν επαρκώς ,αφού είναι ολιγομελείς οργανώσεις και σίγουρα αγνοούν τις τοπικές ανάγκες ,που μπορεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα να καλύψει, παρακάμπτοντας ,κατά τρόπο προκλητικό τις τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις ,που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν επωφελείς και αποτελεσματικές  δράσεις .

Στην Ηλεία, οι Δήμοι και η αναπτυξιακή εταιρεία του νομού, συνέστησαν μετά την προκήρυξη του προγράμματος Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με φυσικά πρόσωπα τους Αντιδημάρχους και τα μέλη του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής εταιρείας.

Ανάλογες περιπτώσεις υπήρξαν και σε περιοχές  της Κρήτης, στρεβλώνοντας τους διαδικαστικούς κανόνες του προγράμματος.

Στις Σέρρες βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, αποκαλύφθηκε, όπως καταγγέλουν τα τοπικά ΜΜΕ, ότι βρισκόταν πίσω από ΜΚΟ, που εξασφάλισε μνημόνια συνεργασίας με Δήμου.Το ίδιο φαινόμενο ,διαφαίνεται ότι συνέβη και στη Θεσσαλία ,κατά παράβαση κάθε λογικής και εξυπηρετώντας ιδιοτελή συμφέροντα. .

Στην Αττική, τη μερίδα του λέοντος, εκτός από την ΙΝΕ ΓΣΕΕ, παίρνουν οργανώσεις που στήθηκαν την τελευταία στιγμή και μια οργάνωση που εμφανιζόταν με το προφίλ της υποστήριξης υπουργών και του τομέα εθελοντισμού του ΠΑΣΟΚ.

Επίσης , συγκεκριμένη οργάνωση κατέθεσε πάνω από 60 φακέλους και σχέδια δράσεις σε Δήμους της Αττικής, δημιουργώντας θύελλα αντιδράσεων από πλήθος άλλων οργανώσεων ΜΚΟ.

Σε ένα άλλο επίπεδο το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, διεκδικεί να απορροφήσει νομότυπα, αλλά μονοπωλιακά πάνω από είκοσι χιλιάδες θέσεις εργασίας πανελλαδικά και να καρπωθεί εκατομμύρια ευρώ ως έξοδα διαχείρισης, που στην ουσία δεν θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν ως έξοδα, από τη στιγμή που την εποπτεία και διαχείριση του προγράμματος αναλαμβάνουν επί της ουσίας οι συμπράττοντες Δήμοι. Επανέρχεται αμείλικτα το «σύνδρομο» του νόμιμου και δεν είναι πάντα και ηθικό.

Επομένως, εάν η χώρα μας και το αρμόδιο υπουργείο ήθελαν να είναι κοντά στη στοχοθεσία του προγράμματος, οι Δήμοι και το υπουργείο εργασίας όφειλαν να δώσουν προτεραιότητα στις συμπράξεις με τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και να τις ενημερώσουν ,έγκαιρα, για τις δυνατότητες αλλά και τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα ,μέσα από ειδικές ενημερωτικές Ημερίδες .Γιατί όχι!

Παράλληλα, η διάχυση σε όσες περισσότερες εθελοντικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις είναι υπέρ της μέγιστης εμπλοκής του κοινωνικού κεφαλαίου και προσφέρει υψηλότερη προστιθέμενη αξία στο πρόγραμμα κάτι το οποίο όφειλε να επιδιώκει η διαχειριστική αρχή και όχι ,επί της ουσίας, να αποφεύγει .

Αναζήτηση στοιχείων από τη Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου

Ως  υγιείς ,καθόλα ,εκπρόσωποι  της Κοινωνίας των Πολιτών ,που παρακολουθούμε όλες αυτές τις διεργασίες και εξελίξεις, εκτός από τις δημόσιες εκκλήσεις μας , δεν μένει, πλέον, άλλος δρόμος από τη συγκέντρωση όλων εκείνων των στοιχείων παραποίησης ,που διαστρεβλώνουν  τη στοχοθεσία των δράσεων του ΕΚΤ και να καταγγείλουμε ,απευθείας, στον πρωθυπουργό και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. ελπίζοντας ότι με τον κοινωνικό έλεγχο και το  περιώνυμο  πρόγραμμα «διαύγεια» θα αντιμετωπιστούν οι παρενέργειες και οι αποκλίσεις και θα μπει κάποτε ένα τέλος στα ιδιαζόντως «κλειστά clubs»  απορρόφησης κοινοτικών προγραμμάτων.

Για τον λόγο αυτό το Δίκτυο ΜΚΟ Θεσσαλίας ,με επιστολή του προς τη Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Εργασίας ,ζητά ,με βάση τη σχετική Νομοθεσία ,όλα τα στοιχεία των προτάσεων και των συνεργασιών, που έχουν ήδη υποβληθεί για την υλοποίηση του Προγράμματος ,έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τις ΜΚΟ ,που στήθηκαν μόνο και μόνο για την ευκαιριακή αξιοποίηση πόρων ,που προορίζονταν για τις τοπικές κοινωνίες και τους γνήσιους εκφραστές τους ,που είναι οι τοπικές ΜΚΟ.

Η υπερσυγκέντρωση, από πριν δρομολογημένων δράσεων, σε συγκεκριμένους φορείς σε βάρος της διάχυσης των έργων σε τοπικές ΜΚΟ, είναι φανερό ότι καταστρατηγεί τους ειδικούς στόχους του Ε.Π. Ανθρώπινου Δυναμικού τους οποίους η αρχή διαχείρισης του προγράμματος καλείται να εξυπηρετήσει σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.

Τέλος, σημειώνεται ότι θα αναδειχθούν όλες οι αρρυθμίες και οι πελατειακές σχέσεις από αδιόρθωτους συγκεκριμένους νομείς των Εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων που ήδη  έχουν τεράστια ευθύνη για την κατάσταση της χώρας και θα αναζητηθούν ευθύνες και σε Εθνικά αλλά και Ευρωπαϊκά όργανα .

Δεν αντέχει άλλο η Ελλάδα να βλέπει τα τρένα της προόδου να περνούν και να χάνεται μια ακόμα ευκαιρία .

Για το Δ.Σ του Δικτύου ΜΚΟ Θεσσαλίας

Ο πρόεδρος: Κων. Σκριάπας - Οικονομολόγος, Σύμβουλος Ανάπτυξης

Η Γεν. Γραμματέας Κων. Σδραβοπούλου - Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc

 

Κοινωνική Δικτύωση

Όλα τα
Facebook του δικτύου

fb trnsp

Ενδιαφέροντα Blogs

Όλα τα
Blogs του δικτύου

blog trnsp

Hellas2Day

hellasday2

ILoveAthens

i love athens

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 80 επισκέπτες συνδεδεμένους

Επιισκέπτες

web counter