i

Εισήγηση Ομάδας Περιβάλλοντος για την Ολομέλεια της 16ης Απριλίου 2011
Τετάρτη, 13 Απρίλιος 2011 10:18

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Σκοπός της ομάδας μας είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών που συμμετέχουν και η ταυτόχρονη ενδυνάμωσή τους, ώστε αυτές να επηρεάζουν αποτελεσματικά την εθνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ τόσο εχτές όσο και σήμερα, δεν επιδιώκει συνεργασία, μαζί μας, αλλά περιορίζεται στην αυτοδημιουργία ομάδων εθελοντών για την προστασία του Δάσους με συντονιστικό ρόλο στο Δήμο.

Για την εκπαίδευσή τους παραπέμπει στο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Διά βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας <<Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους>> για τη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών, που περιλαμβάνει και τις πυρκαγιές.

Μέχρι προχτές 13 Απριλίου 2011 είχε τεθεί σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου - Πλαισίου "για τα Απόβλητα" σε συνέχεια μιας σειράς σημαντικών νόμων για το περιβάλλον όπως <<Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις>> <<Θαλάσσια στρατηγική για την προστασία και διαχείριση των Κοινοβουλίου θαλάσσιων υδάτων - Εναρμόνιση με οδηγία του
Ευρωπαϊκού και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008>> <<Προστασία της Βιοποικιλότητας>> <<Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής>> <<Προστασία ορεινού όγκου Υμηττού>>


Στη δράση του Υπουργείου πρέπει να αναγνωρίσουμε τέλος, την επιτυχία του κατά της παράνομης διαφήμισης και την ευρεία ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας.

Στόχος μας είναι η προστασία της βιοποικιλότητας, η προστασία των ζώων, η μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα και η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.


Στους τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής συμπεριλαμβάνονται:
* η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
* η διαχείριση των αποβλήτων και η ανακύκλωση
* η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και η διαχείριση των υδάτινων πόρων
* η προστασία από την αέρια ρύπανση
* η προστασία από τις δυσμενείς επιπτώσεις της ηχορύπανσης και των ακτινοβολιών
* η προστασία από τη βιομηχανική ρύπανση
* η διαχείριση κινδύνων
* τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
* η διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων
* η πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία

Πως όμως μπορεί να επιτευχθεί ένας τόσο ευρύς και γενικός στόχος?


1. Επιδιώκουμε να ενθαρρύνουμε το κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση και τα ΜΜΕ να αναπτύξουν συνεργασίες με τις εθελοντικές μας οργανώσεις και να αναλάβουν πρωτοβουλίες διοργάνωσης περιβαλλοντικών δράσεων θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τις προσωπικές ή πολιτικές στρατηγικές τους..

2. Συμμετέχουμε στη δημόσια διαβούλευση για θέματα περιβάλλοντος

3. Αναδεικνύουμε τη σπουδαιότητα της κοινωνικής οικονομίας. Μίας οικονομίας στην οποίο πρωτοστατούν οικονομικές δραστηριότητες με κοινωνικούς σκοπούς και στόχους. Στην Ευρώπη, η κοινωνική οικονομία αντιπροσωπεύει το 10% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και απασχολεί 11 εκατ. εργαζόμενους. Επίσης, αντιπροσωπεύει το 5,9% της συνολικής
απασχόλησης και το 6,7% της μισθωτής απασχόλησης.

4. Καταγγέλλουμε τις πελατειακές σχέσεις του πολιτικού συστήματος με επαγγελματίες του είδους στο χώρο των εθελοντικών οργανώσεων, οι οποίοι μονοπωλούν τους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους της κοινωνίας τν πολιτών. Εκτός από τη WWF, τη Greenpeace, τη Μεσογειο SOS, τον Αρκτούρο και την Ορνιθολογική Εταιρία, ήρθε η ώρα να γνωρίσει το ΥΠΕΚΑ και τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Επισημαίνουμε ότι είναι αντιδεολογικό στελέχη μη κυβερνητικών οργανώσεων να είναι αμοιβώμενοι σύμβουλοι της Κυβέρνησης.

5. Εντείνουμε την αυτοοργάνωση, δηλαδή την αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των οργανώσεών μας, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην ενημέρωσή τους μέσω της ομάδας google "ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΚΠ" και της ιστοσελίδας www.oikosocial.gr, προτείνοντας και σχεδιάζοντας κοινές δράσεις.

6. Η οργάνωσή μας εκτός από τη θεματική της αρμοδιότητα, λειτουργεί και με γεωγραφικά κριτήρια σε περιφερειακή δομή και θα περιλαμβάνει αυτοδιαχειριζόμενο και πλήρως ενημερωμένο μητρώο οργανώσεων.

Φίλες και φίλοι,

Χωρίς τη συμμετοχική οικολογία, χωρίς συμμετοχική δημοκρατία, χωρίς ενεργούς πολίτες, όσες προσπάθειες και αν καταβάλει ένα Κράτος σε θέματα περιβάλλοντος, ο τελικός λογαριασμός θα είναι αρνητικός.


Όπως μας έδειξε το πρόσφατο παράδειγμα της Ιαπωνίας, τα προβλήματα δεν λύνονται με ψυχρό τεχνοκρατικό τρόπο, αλλά με τη συμμετοχή των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και εφαρμογής της περιβαλλοντικής και ειδικότερα της ενεργειακής στρατηγικής.

Διεκδικούμε, αγωνιζόμαστε, σχεδιάζουμε για το μέλλον. Με δημοκρατικούς θεσμούς αλληλεγγύης και διαφάνειας. Χωρίς αποκλεισμούς, αγκυλώσεις και παρωπίδες. Με έναν και μόνο σκοπό, τη βελτίωση της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής.

Σας ευχαριστώΣυντονιστής Ομάδας, Γιώργος Καστάνης, Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχ/κος, Δίπλωμα Οικονομικών DMS, Μεταπτυχιακό Οικονομικών ΜΒΑ, Πρόεδρος της περιβαλλοντικής οργάνωσης ΙΛΙΣΟΣ, (HELLENIC AID, ΑΜ 519, μέλος του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων ΠΑΝΔΟΙΚΟ, μέλος της Βουλής της Κοινωνίας των πολιτών, μέλος του Παρατηρητηρίου Ελευθέρων χώρων Αθήνας- Αττικής,), Πρόεδρος του Διεθνούς Δικτύου εθελοντικών οργανώσεων «ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ» (JOINT ACTION) Πρόεδρος του Συλλόγου «Πανόραμα» Αιδηψού, Αντιπρόεδρος της ΕΚΣ Ναυτοπροσκοπικού Κέντρου Δέλτα Φαλήρου, Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΔΕΗ, Πρόεδρος του Συλλόγου Μανιατών Καλλιθέας, Μέλος ΔΣ της Παλλακωνικής Ένωσης. Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Οργανισμού «Έργο Πολιτών», Αντιπρόεδρος της ΕΚΣ Ναυτοπροσκοπικού Κέντρου Δέλτα Φαλήρου Επίτιμος Πρόεδρος της Τσεχοελληνικής Εταιρείας CHS (Czech - Hellenic Society) με έδρα στην Πράγα. Έχει διατελέσει Εντεταλμένος Σύμβουλος της Ολυμπιακό Χωριό ΑΕ, Αντιπρόεδρος του Πρότυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου και Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιθέας. Τηλ. 6972600130, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Κοινωνική Δικτύωση

Όλα τα
Facebook του δικτύου

fb trnsp

Ενδιαφέροντα Blogs

Όλα τα
Blogs του δικτύου

blog trnsp

Hellas2Day

hellasday2

ILoveAthens

i love athens

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 37 επισκέπτες συνδεδεμένους

Επιισκέπτες

web counter