i

A' ολομέλεια του Πανελληνίου Παρατηρητηρίου ΟΚΠ - Διακήρυξη & Εισηγήσεις

Με την ίδρυση του Πανελλήνιου Παρατηρητήριου των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, ένα νέο ελπιδοφόρο μήνυμα δικτύωσης και συνεργασίαςγεννήθηκε κι απλώνεται σ' όλη την χώρα. Ένα νέο μήνυμα που συνδέεται με το κίνημα κοινωνικής αλληλεγγύης, οικολογίας οριζόντιας επικοινωνίας, με κινητήρια δύναμη τους ενεργούς πολίτες και τα κοινωνικά δίκτυα δημιουργώντας ένα κοινό όραμα.

Από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά όλης της χώρας, συλλογικές οργανώσεις συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και ανατρέπουν την αρνητική παράδοση που θέλει όλο αυτό το χώρο κατακερματισμένο και εξαρτημένο από το σύστημα νομής της εξουσίας.

 

 

www.oikosocial.gr

Μήνυμα Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης   

Προς την Πανελλαδική Ολομέλεια Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας των Πολιτών

Αγαπητές Φίλες και Φίλοι,

Λυπάμαι ειλικρινά που δεν μπορώ να είμαι σήμερα μαζί σας λόγω ήδη προγραμματισμένων υποχρεώσεων.

Σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία ίδρυσης του Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας των Πολιτών με δεδομένες τις σημερινές δύσκολες συνθήκες στον τόπο μας. Θεωρώ ότι η κοινωνία των πολιτών θα συμβάλει ιδιαίτερα στην ενδυνάμωση
 

www.oikosocial.gr
 

Σχέδιο ψηφίσματος της ολομέλειας   

Λαμβάνοντας υπόψη την διακήρυξη θέσεων και τις τοποθετήσεις όλων των θεματικών και περιφερειακών επιτροπών που αναγνώστηκαν στην σημερινή συνδιάσκεψη.

Θέτουμε στην κρίση της ολομέλειας το παρακάτω ψήφισμα.
 

www.oikosocial.gr
 

Εισήγηση Συντονίστριας της Συντονιστικής Γραμματείας, Μαρίας Χατζή

Ένας από τους βασικότερους στόχους του Παρατηρητηρίου είναι να συνδεθεί με τις επιτροπές Διαβούλευσης των Δήμων και να συνεργαστεί μαζί τους στην ανάδειξη θεμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης, πολιτισμού και δια βίου μάθησης . Στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας της χώρας με την αξιοποίηση των εθελοντών και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

www.oikosocial.gr

Η επικοινωνία και η δικτύωση των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στην εποχή της πληροφορίας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για να φτάσουν στην επιτυχία των στόχων τους και την ολοκλήρωση τους.

www.oikosocial.gr
 

Εισήγηση ομάδας για τον Συνεργατισμό & την Κοινωνική Οικονομία   

Προετοιμάζοντας το ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (2012) η Ελληνική νομενκλατούρα προσφέρει ένα περιτύλιγμα για τον αγροτικό συνεργατισμό (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) και παράλληλα ένα κλασσάρισμα στην κοινωνική οικονομία (Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης) προσπαθώντας να εντάξουν-υποτάξουν την κοινωνία στην αγορά.
 

www.oikosocial.gr
 

Τοπική Αυτοδιοίκηση- επιτροπές διαβούλευσης και οργανώσεις κοινωνία ς πολιτών   

Εισηγητής Βασίλης Τακτικός

Το κείμενο αυτό έχει προέλθει από την αξιοποίηση  των πρακτικών του σεμιναρίου που έγινε με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης στο "Έργο Πολιτών"για την οριζόντια συνεργασία με τις οργανώσεις κοινωνίας πολιτών με αφορμή το ζήτημα των επιτροπών διαβούλευσης στους Δήμους που εισήχθη με το νόμο "Καλλικράτη" έχει προκαλέσει ήδη την ανάγκη για μια σειρά προϋποθέσεις ώστε να λειτουργήσουν αυτές οι επιτροπές στην πράξη.

www.oikosocial.gr
 

www.oikosocial.gr        

Κείμενο εργασίας για την ομάδα Δια Βίου Μάθηση
    

Στην περίοδο κρίσης που διανύουμε όλοι γνωρίζουν ότι οι συλλογικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες και πρόβλημα βιωσιμότητας. Για το πολιτικό σύστημα φαίνεται πως οι οργανώσεις μας είναι το πιο εύκολο θύμα με το αιτιολογικό ότι «σε λίγο δεν θα  μπορούν να πληρωθούν οι συντάξεις,  με τους συλλόγους θα ασχοληθούμε». Αυτή η έκφραση δείχνει σε πόσο χαμηλή εκτίμηση βρίσκεται ο ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα , οι θεσμοί αλληλεγγύης και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις  τώρα που το πελατειακό πολιτικό σύστημα καταρρέει. Γιατί οι σύλλογοι και οι ΜΚΟ χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον από το πολιτικό πελατειακό σύστημα χωρίς θεσμούς διαφάνειας και θεσμούς  συστηματικής λειτουργίας της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα.

www.oikosocial.gr

Εισήγηση ομάδας Πολιτικής Προστασίας
    

Η Πολιτική Προστασία δεν αποβλέπει μονάχα στην προστασία της ζωής και περιουσίας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές ή άλλες καταστροφές. Συνδέεται με την οικονομία, την πολιτική άμυνα, το περιβάλλον, με εθνικά θέματα της χώρας μας, καθώς και με πολιτικές στον τομέα των εξωτερικών διεθνών σχέσεων που εφαρμόζει η Ε.Ε. μεταξύ των μελών της.

www.oikosocial.gr

Εισήγηση ομάδας για τη κοινωνική αλληλεγγύη και τα ανθρωπινά δικαιώματα

Θεωρούμε σημαντική τη συμμετοχή μας στο Πανελλήνιο Παρατηρητήριο της Κοινωνίας των πολιτών και την ενασχόλησή μας με ένα θέμα καίριας σημασίας όπως είναι η κοινωνική αλληλεγγύη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει ήδη ξεκινήσει ένας σημαντικός διάλογος με σκοπό τον συνεχή εμπλουτισμό των δεδομένων, ώστε η αναφορά μας να γίνει σύντομα ακόμη πιο εμπεριστατωμένη και πλήρης.

 
              
www.oikosocial.gr

Eισήγηση συντονιστή πσγκοσμίων δικτύων Ελληνισμού
              
 

Στήν αυγή του 21ου αιώνα διάγουμε τήν εποχή της παγκοσμιοποίησης όπου οδεύουμε πρός ένα ''πολυπολικό κόσμο'' σύστημα ''ισορροπίας δυνάμεων '' όπου δημιουργούνται βάσιμες ελπίδες και προσδοκίες για μιά ειρηνική επίλυση των διεθνών και περιφερειακών διαφορών,βασισμένες στήν λογική της άμβλυνσης ,σε μιά εντεινόμενη οικονομική ,τεχνολογική ,οικολογική , επικοινωνιακή και πολιτιστική αλληλεξάρτηση ,ανάμεσα στά 190 κράτη του πλανήτη και η ανάγκη πολύπλευρης μεταξύ της συνεργασίας γιά τήν συνδιαχείρηση και τήν τελική επίλυση των παγκοσμίων προβλημάτων έχει οδηγήσει τούς διανοούμενους να μιλούν διά τήν συνύπαρξη τών λαών σε ένα ''παγκόσμιο χωριό''.

www.oikosocial.gr

 

Κοινωνική Δικτύωση

Όλα τα
Facebook του δικτύου

fb trnsp

Ενδιαφέροντα Blogs

Όλα τα
Blogs του δικτύου

blog trnsp

Hellas2Day

hellasday2

ILoveAthens

i love athens

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 45 επισκέπτες συνδεδεμένους

Επιισκέπτες

web counter