i

Ομάδα για την Παιδεία και την Δια Βίου Μάθησης
Πέμπτη, 09 Ιούνιος 2011 19:24

Tο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στο οποίο συμμετέχουν 500 περίπου οργανώσεις σ΄όλη την χώρα έχει συγκροτήσει μεταξύ των άλλων επιτροπών και την ομάδα Δια Βίου Μάθησης με σκοπό την συνεργασία και την υποστήριξη δήμων και σχολείων στην εφαρμογή προγραμμάτων.
Ιδιαίτερη αναφορά δόθηκε στην συνεργασία με τις επιτροπές διαβούλευσης των δήμων, σε ζητήματα όπως Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας σε τοπικό επίπεδο και της τοπικής Ηθικής επιχειρηματικότητας ,οργάνωσης Κοινωνικών Δικτύων και πρωτεύουσα αναφορά στην οργάνωση και λειτουργία της Ψηφιακής Συμμετοχικής Δημοκρατίας,  πρακτική δυνατότητα των πολιτών να εκφράζουν ελεύθερα την γνώμη τους για όλα τα θέματα που αφορούν και επηρεάζουν τη ζωή τους είναι η πεμπτουσία της Δημοκρατίας


Αυτό σε μικρό αριθμό Πολιτών, μελών και συμμετεχόντων είναι σχετικά εύκολο ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες της εξάπλωσης του διαδικτύου που μεταμορφώνει τόν πλανήτη σε'' παγκόσμιο χωριό'' σε προσομοίωση της αρχαίας Πνύκας.
Σε μεγάλο πλήθος πολιτών και απομακρυσμένων αποστάσεων , η επικοινωνιακή δυσχέρεια διαμόρφωσε βαθμιαία την <<αντιπροσωπευτική δημοκρατία >>, ως υποκατάστατο της ΑΜΕΣΗΣ συμμετοχής των Πολιτών στη διοίκηση τους
Τα μειονεκτήματα του επιβεβλημένου συστήματος είναι πασιφανή και χειροπιαστά ενώ , στην προσπάθεια θεραπείας τους ,προτάθηκαν πολλές ατυχείς παραλλαγές


Με την λειτουργία της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας έχει παραχθεί ένα δημοκρατικό έλλειμμα ,με αποτέλεσμα η πλειονότητα των πολιτών να παραγκωνίζεται και να αγνοείται, με φυσικό επακόλουθο την αδιαφορία για το κοινό καλό και την διαφθορά .


Ο συνεχής ξεπεσμός των αρχών και αξιών έχει οδηγήσει στην αποτελμάτωση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής ,στην έλλειψη διάθεσης όλων μας για συλλογική προσπάθεια διεξόδων από αρνητικές εξελίξεις του μέλλοντος.


Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο και δεν επιτρέπεται εάν πράγματι προσβλέπουμε σε μια ανώτερη ποιότητα . ζωής , καθώς και θεσμική αποκατάσταση των πολιτών να ασκούν και να επιτελούν κοινωνικό έλεγχο ,ώστε να εισπράττουν τα αγαθά της συλλογικής γνώσης .Άλλωστε παντογνώστες σωτήρες δεν υπήρξαν ούτε πρόκειται να υπάρξουν ,εφόσον οι ικανότητες του ανθρώπου είναι πεπερασμένες


Η αλματώδης πρόοδος της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, έχει σχεδόν εκμηδενίσει το εμπόδιο της επικοινωνίας, έχει πρακτικά διευρύνει την δυνατότητα επικοινωνίας των ανθρώπων, οικονομιών ,κοινωνιών και κατά συνέπεια δίδει και την δυνατότητα στους Πολίτες να μετέχουν άμεσα στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ της ΒΟΥΛΗΣΗΣ για την διαμόρφωση των συνθηκών της Ζωής τους


Για λόγους προφανείς οι συντονιστές των <<κοινών υποθέσεων >> οφείλουν να έχουν την δυνατότητα να γνωρίζουν με σχετική ακρίβεια τις θέσεις των συμπολιτών τους και τωνσυλλογικών οργανώσεων της κοινωνίαςτων πολιτών ανά πάσα στιγμή , ώστε να επιλέγονται τα μέγιστα θέματα για τα οποία θα αποφασίζουν οι πολίτες από το σύνολο των υποδεικνυομένων θεμάτων στους συντονιστές με τον παρακάτω τρόπο ,έτσι ώστε να αυξάνεται ο αριθμός και η ένταση των πολιτών να μετέχουν άμεσα στην διαμόρφωση των συνθηκών της ΖΩΗΣ τους

1. Αξιολογήστε με βαθμό από το 0 έως το 5 τον τομέα δράσης στον οποίο θέλετε να δοθεί προτεραιότητα
Α) Βιοηθική (ηθική επιστήμη )
1 2 3 4 5
.............................
Β)πολιτισμός
1 2 3 4 5
...............................
Γ)κοινωνική οικονομία (υγεία -πρόνοια)
1 2 3 4 5
................................
Δ)δικτύωση -συμμετοχική επικοινωνία
1 2 3 4 5
..................................
Ε)Ηθική επιχειρηματικότητα
1 2 3 4 5
..................................
Στ) ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΘΕΜΑ .......................

2 Αξιολογήστε με βαθμό από το 0 έως το 5 τα επιμέρους ζητήματα που καλείται να επιλύσετε
Στην κενή γραμμή συμπληρώστε οποιοδήποτε επιπλέον ζήτημα θεωρείται σημαντικό και αφορά τον συγκεκριμένο τομέα δράσης

Α. Περιβάλλον 1 2 3 4 5
.......................
Β .Κοινωνική οικονομία 1 2 3 4 5
............................
Γ. πολιτισμός 1 2 3 4 5
.............................
Δ .συμμετοχική δημοκρατία 1 2 3 4 5
...........................
Ε. Κοινωνική πρόνοια -εθελοντισμός 1 2 3 4 5
..............................
Στ .Δίκτυα κοινωνικά 1 2 3 4 5
.................................
Οι αλλαγές κανόνων (μεθόδων) στην εφαρμογή της συμμετοχής των πολιτών επιτρέπουν ένα συνεχή διάλογο των Πολιτών που οδηγεί στην αλληλογνωριμία και την εξοικείωση τους με τα προβλήματα τους  Άρα προκύπτει μια ανώτερη ποιότητα συμμετοχής απόρροια συλλογικής βελτίωσης των συνθηκών ισορροπημένης και όχι μονόπλευρης δημοκρατίας Η ΘΕΣΜΙΚΗ αποκατάσταση των πολιτών να ασκούν ελεύθερα το δικαίωμα κοινωνικού ελέγχου, αποδίδει ταυτόχρονα και τα αγαθά της συλλογικής γνώσης.


Οι μεταφερόμενες πληροφορίες και η μεγάλη ισχύς συλλογικών γνώσεων που απαντάει στο ΤΙ πρέπει να επιτελέσουμε ,προσδιορίζεται , επειδή οι άνθρωποι έχουν ένα όριο αντοχής σε κάθε μορφή πίεσης που όταν ξεπεραστεί επέρχεται η κατάρρευση των ανθρώπων παύουν δηλ. να ελέγχουν την πληροφορία και η πληροφορία ελέγχει τους ανθρώπους
Η ύπαρξη του ορίου αυτού και μεγάλη ισχύς της πληροφορίας (γνώσης) κατέδειξε ότι κυρίαρχο λόγο αποτελεί όχι του ΤΙ μέγεθος ποσοτικης γνώσης έχουμε αλλά ΠΩΣ θα δοθεί και με ποιο τρόπο η λύση στο πρόβλημα


Έτσι λοιπόν η ψηφιακή τεχνολογία των αμφιενεργών δικτύων επιτελεί σημαντικό παράγοντα στην άμεση δημοκρατική δυνατότητα παραγωγής ,διαχείρισης ,διακίνησης της ΒΟΥΛΗΣΗΣ των πολιτών  Η δυνατότητα αυτή σε συνδυασμό με την ψηφιακή εφαρμογή της αρχιτεκτονική της άμεσης Δημοκρατίας ,μας δίδει το δικαίωμα να πιστεύουμε ότι και στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ θα αποκτήσουν ουσιαστική συμμετοχή οι πολίτες στην άσκηση της εξουσίας ,σε θέματα που τους αφορούν στην καθημερινότητα τους και ειδικώτερον την πληροφόρηση των πολιτών διά τήν ασκηση των δικαιωμάτων τους όπως καταχρηστικώς δεν επισυνέβη στήν εφαρμογή του κανόνων του ''Καλλικράτη'' όσον αφορά τούς θεσμούς της επιτροπής διαβούλευσης και συμπαραστάτη του πολίτη.


Ο αγώνας μας στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ στοχεύει στον επαναπατρισμό της εξουσίας στους φυσικούς της φορείς ,τους ίδιους τους πολίτες Μια επανάσταση που στοχεύει στην ανατροπή της καθεστηκυίας αντίληψης , που θυμίζει την επιλογή του ψαρά που αντί να χαρίζει τα ψάρια του στους φτωχούς συμπατριώτες του ,προτίμησε να τους πείσει να αρχίσουν οι ίδιοι να ψαρεύουν

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

Όλα τα
Facebook του δικτύου

fb trnsp

Ενδιαφέροντα Blogs

Όλα τα
Blogs του δικτύου

blog trnsp

Hellas2Day

hellasday2

ILoveAthens

i love athens

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 55 επισκέπτες συνδεδεμένους

Επιισκέπτες

web counter