i

Πρόταση προς συζήτηση του Γιώργου Καστάνη

Με συνέπεια στο πνεύμα του Πανελληνίου Παρατηρητηρίου των ΟΚΠ που θέλει και προωθεί την αυτοργάνωση και διαρκή αυτοβελτίωση των δομών και της αποτελεσματικότητάς του κατατίθεται πρόταση προς συζήτηση. Περιμένουμε τις απόψεις και αντιπροτάσεις σας: Γιώργος Καστάνης Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή/και  Βασίλης Τακτικός anadrash@otenet.gr ή/και Μαρία Χατζή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


 

 

Ιδρυτική Διακήρυξη και Κανονισμός Λειτουργίας του  Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου των Οργανώσεων της Κοινωνίας  Πολιτών

 

Στο όνομα της ειρήνης, της δημοκρατίας, του εθελοντισμού και των ανθρωπίνων αξιών και με την απόφαση να ενισχύσουμε τον θεσμικό ρόλο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) της κοινωνίας των πολιτών, για την αποτελεσματική λειτουργία και τη γνήσια εκπροσώπησή τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύουμε, το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας  Πολιτών.

Άρθρο 1 Σκοποί

 

Σκοποί:


1. Η γνήσια εκπροσώπηση, η ομοσπονδοποίηση και δικτύωση εθελοντικών και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του  περιβάλλοντος, της υγείας, της παιδείας, της οικοανάπτυξης, της κοινωνικής αλληλεγγύης,  του πολιτισμού, των  καταναλωτών, της ποιότητας ζωής, της ανθρωπιστικής βοήθειας κλπ με στόχο την αποτελεσματικότερη παρέμβαση και δράση τους. Πρωταρχικό καθήκον του Π.Π. είναι να προωθεί και να υποστηρίζει, όπου αυτό επιβάλλεται, τη συγκρότηση δευτεροβαθμίων οργανώσεων, έτσι ώστε αυτές να περικλείνουν στους κόλπους τους όλες τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις (ΜΚΟ) της Ελλάδας.

2. Να συντονίζει τις ενέργειες των Οργανώσεων - μελών της για την προστασία των ηθικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συμφερόντων. Να δημιουργεί υποδομές για την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου στο πλαίσιο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Με την ενίσχυση των θεσμών αλληλεγγύης στο πλαίσιο την Κοινωνικής Οικονομίας και η ενίσχυση της απασχόλησης μέσα από την Πράσινη και Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα.

3. Να εκπροσωπεί τους εθελοντές της χώρας και τις οργανώσεις τους, σε όλα τα γενικής φύσης μορφωτικού, τεχνικού, διοικητικού, οικονομικού, πολιτιστικού, δημοκρατικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος ζητήματα, που αφορούν στη βελτίωση της θέσης των πολιτών.

4. Να αποκαταστήσει τη διαφάνεια στην κατανομή των κρατικών και ευρωπαϊκών πόρων και προγραμμάτων που αφορούν τις ΜΚΟ.

5. Να αντιπροσωπεύει τις οργανώσεις στα συλλογικά όργανα Διοίκησης, Ελέγχου και Κοινωνικής Πολιτικής και να υποβοηθά τις Οργανώσεις που υπάγονται σ' αυτή, για την εκπλήρωση του σκοπού τους.

6. Να ενισχύει την εθνική και πνευματική ανύψωση των εθελοντών και πολιτών, να υποβοηθά την επαγγελματική τους κατάρτιση και εκπαίδευση και, εν γένει, να ενεργεί για τη διασφάλιση και βελτίωση της οικονομικής επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής των πολιτών της Χώρας.

7. Να εκπονεί μόνη ή σε συνεργασία με άλλους ή με τη σύμπραξή της σε Κρατικές επιτροπές, προγράμματα για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

8. Να συνεργάζεται με τις αντίστοιχες δημοκρατικές οργανώσεις όλου του κόσμου
για την πραγματοποίηση των σκοπών της και ιδιαίτερα για την παροχή βοήθειας στους πολίτες εκείνους που καταπιεστικά - αντιλαϊκά καθεστώτα έχουν αποστερήσει από τα κοινωνικά και ατομικά τους δικαιώματα, και ακόμα για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης που βασίζεται σε πολιτική ιδεολογία ή φιλοσοφία, τη φυλή, τη θρησκεία, το φύλο και την καταγωγή, για την ανάπτυξη αλληλεγγύης προς τους πολίτες των υποανάπτυκτων οικονομικά χωρών.

9. Να αναπτύξει και να οργανώσει τη συνεργασία κράτους και αυτοδιοίκησης με τις ΜΚΟ για την αποτελεσματικότερη προσφορά του εθελοντικού κινήματος στην κοινωνία.

10. Να αποτρέπει φαινόμενα κερδοσκοπίας και φοροδιαφυγής μεγάλων επιχειρήσεων και πολυεθνικών μέσω «θυγατρικών» ΜΚΟ που αυτές εικονικά ιδρύουν ή φαινόμενα προώθησης πολιτικών συμφερόντων ξένων κρατών μέσω ΜΚΟ ή τέλος φαινόμενα θρησκευτικής ή ιδρυματικής μορφής επιχειρήσεων που λυμαίνονται τους κοινωνικούς πόρους.


Άρθρο 2 Μέλη


Στη δύναμή του Π.Π. ανήκουν δευτεροβάθμιες οργανώσεις (Δίκτυα ή ομοσπονδίες ΜΚΟ) αλλά και Πρωτοβάθμιες οργανώσεις (ΜΚΟ), με την προϋπόθεση  ότι αποδέχονται να ενταχθούν σε επόμενο στάδιο σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις με γεωγραφική και θεματική κατανομή.

Για να εγγραφεί μία Οργάνωση στη δύναμη του Π.Π. υποβάλλει αίτηση, για την οποία αποφασίζει η Συντονιστική Γραμματεία του Π.Π.  στην πρώτη Συνεδρίαση που ακολουθεί και της αποδίδει αριθμό μητρώου σύμφωνα με τη κύρια δράση της και τη γεωγραφική υπαγωγή της.

Οι οργανώσεις του Π.Π. δραστηριοποιούνται σε θεματικούς τομείς όπως  «ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ», «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», «ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», «ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ». «ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ» κλπ συμμετέχοντας σε αντίστοιχες θεματικές ομάδες οι οποίες αυτοοργανώνονται επιλέγοντας τους Συντονιστές τους. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να ορίζει Συντονιστές η Συντονιστική Γραμματεία.

Οι οργανώσεις του Π.Π.  αυτοοργανώνονται σε γεωγραφικά επίπεδα Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας (Νομός) και Δήμου με αντίστοιχους Εκπροσώπους και δομές. επιλέγοντας τους Εκπροσώπους τους. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να ορίζει Εκπροσώπους η Συντονιστική Γραμματεία.


Άρθρο 3  Όργανα

Όργανα του Π.Π.  είναι το Συνέδριο, το Συντονιστικό Συμβούλιο και η Συντονιστική Γραμματεία.

 
Τα όργανα του Π.Π.  παίρνουν αυτόνομες αποφάσεις μέσα στα όρια της ιδρυτικής διακήρυξης, με απόλυτη ανεξαρτησία απέναντι στις Κυβερνήσεις, τα πολιτικά Κόμματα και όποιες άλλες εξωθεσμικές επιρροές.

3.1 Στο Συνέδριο του Π.Π.  συμμετέχουν όλοι οι εκπρόσωποι των οργανώσεων. Συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το έτος και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των εκπροσώπων που συμμετέχουν. Οι αποφάσεις του Συνεδρίου του Π.Π. είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη του Π.Π.

3.2 Στο Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Π. συμμετέχουν αυτοδίκαια όλοι οι εκπρόσωποι των Περιφερειακών οργανώσεων, οι συντονιστές των Θεματικών ομάδων. Συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία όσων συμμετέχουν. Επιλέγει τη Συντονιστική Γραμματεία του Π.Π... Εχει το δικαίωμα της ανάκλησης οποτεδήποτε μελών της Συντονιστικής Γραμματείας. Συγκαλεί το Συνέδριο και ορίζει προεδρεύοντα σε αυτό.

3.3 Η Συντονιστική Γραμματεία του Π.Π. έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί μέσω των Επιτροπών. Αποτελείται από δεκατέσσερα μέλη τα οποία ορίζονται από το Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Π.. Συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Η Συντονιστική Γραμματεία του Π.Π. ορίζει τον Συντονιστή της, τον αναπληρωτή του και τον Γραμματέα της, υπεύθυνο για τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων καθώς και τέσσερεις Επιτροπές, δηλαδή 1. την Επιτροπή Οικονομικών με δύο μέλη (Υπεύθυνο και αναπληρωτή) κα τις τριμελείς επιτροπές 2. Οργάνωσης και Μητρώου, 3. Τεκμηρίωσης και Μελετών και 4. Προγραμματισμού και υλοποίησης Δράσεων.

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

Όλα τα
Facebook του δικτύου

fb trnsp

Ενδιαφέροντα Blogs

Όλα τα
Blogs του δικτύου

blog trnsp

Hellas2Day

hellasday2

ILoveAthens

i love athens

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 37 επισκέπτες συνδεδεμένους

Επιισκέπτες

web counter