i

Διάτρητο και σκανδαλώδες το σύστημα διαχείρισης της «κοινωφελούς εργασίας» το ‘άλλοθι’ για ένα καμουφλαρισμένο stage.

Δελτίο τύπου 7/7/2011
Σε ένα δεκαπενθήμερο περίπου κλείνει η σύντομη προθεσμία που έχει ανοίξει γα την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «κοινωφελούς εργασίας»του Υπουργείο Εργασίας. Ένα πρόγραμμα που πρόκειται να  υλοποιηθεί από μη κερδοσκοπικούς φορείς και εταιρείες,  με συμπράττοντες τους Δήμους και τις Περιφέρειες σε όλη την χώρα και αφορά σε πρώτη φάση 53.000 εργασίας.

Από την πρώτη στιγμή όμως της  ανοικτής πρόσκλησης των δικαιούχων διαφάνηκαν τα παρατράγουδα και οι απόπειρες των «πελατειακών» διευθετήσεων και φαινόμενα  «αρπαχτής» που πρόκειται να ακολουθήσουν εάν το Υπουργείο δεν βάλει κανένα  περιορισμό στον αριθμό των επιδοτούμενων εργαζομένων που δύναται να προσλάβει μια μεμονωμένη εταιρεία.

Ήδη αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που συστάθηκαν λίγους μήνες πριν προφανώς για αυτό τον σκοπό, με τις κατάλληλες διασυνδέσεις έχουν κλείσει με πολλούς Δήμους χιλιάδες θέσεις εργασίας ως «διαμεσολαβητές», αποκλείοντας ταυτόχρονα με αυτό τον τρόπο εκατοντάδες  τοπικές  κοινωνικές ,περιβαλλοντικές και πολιτιστικές οργανώσεις, που είναι οι αντικειμενικοί δικαιούχοι αυτού του προγράμματος. Ενδεικτικό είναι ότι οι τελευταίες «έφαγαν πόρτα» όταν απευθύνθηκαν στους οικείους Δήμους.

Κι αυτό γίνεται από τους «πρόθυμους Δήμους» οι οποίοι προβάλλουν το επιχείρημα ότι δεν θέλουν να μπλέξουν με πολλούς φορείς υπογράφοντας αντίστοιχα μνημόνια συνεργασίας, αλλά με μια μόνον εταιρεία για να ξεμπερδεύουν με την φασαρία. Στην πραγματικότητα όμως, οι Δήμοι οι οποίοι υιοθετούν μια παρόμοια  λογική έχουν υποκύψει στον πειρασμό να προσλάβουν μόνοι τους ουσιαστικά τους εργαζόμενους,  να καλύψουν ανάγκες του Δήμου και πέραν από αυτές που προβλέπουν οι προδιαγραφές του προγράμματος, αφήνοντας τον «διαμεσολαβητή» να καρπωθεί ανενόχλητος το 5% του προτεινόμενου προϋπολογισμού. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι μια τέτοια εταιρεία που προσλαμβάνει για παράδειγμα 3000 θέσεις εργασίες μπορεί να καρπωθεί 90.000Ε τον μήνα χ 5 μήνες 450.000. Ιδού η αρπαχτή που μπορεί να προκύψει από μια ανάλογη  διαδικασία από ένα διάτρητο και σκανδαλώδες σύστημα κριτηρίων και διαχείρισης της κοινωφελούς εργασίας στους Δήμους. 

Αλλά αυτό δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα. Ο ουσιαστικός αποκλεισμός με την επιτηδευμένη διαδικασία των «κολλητών διαμεσολαβητών» αποκλείει και την δυνατότητα να αξιοποιηθεί και το τοπικό κοινωνικό κεφάλαιο του εθελοντισμού και της συνεργασίας που διαθέτουν και μπορούν να ενσωματώσουν στην κοινωφελή εργασία οι τοπικοί φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας.

Παραβιάζεται έτσι, η βασική φιλοσοφία και αντικειμενικός στόχος του προγράμματος που χρηματοδοτείται από το   Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο  με προσδοκώμενα αποτελέσματα την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και των κοινωνικά αδύναμων ομάδων με δεξιότητες και  ευκαιρίες.

Παραβιάζεται, η αρχή της ισοπολιτείας και της επικουρικότητας που είναι μια από τις Βασικές Αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου, μαζί με την αρχή ειδικής εξουσιοδότησης, την αρχή αναλογικότητας και την αρχή κοινοτικής καλής πίστης. 

Με αυτό τον τρόπο επίσης έχουμε μια επαναφορά των πελατειακών σχέσεων που αντικειμενικά θέλει να καταργήσει Κυβέρνηση -με την κατάργηση των stage στο δημόσιο και τους δήμους και επαναφέρει η γραφειοκρατία από το παράθυρο με τους πρόθυμους διαμεσολαβητές και διαπλεκόμενους.

Γιατί μην μας πει κανείς ότι ξαφνικά για «ανθρωπιστικούς λόγους» στήθηκαν κάποιες αστικές εταιρίες τους τελευταίους 6 μήνες υποσκελίζοντας αυθεντικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς που λειτουργούν πολλά χρόνια και προσφέρουν  έργο κοινωνικά.

Ούτε οι συνδικαλιστικοί φορείς που θέλουν από την πλευρά τους να μονοπωλήσουν την διαχείριση των θέσεων εργασίας στους Δήμους μπορούν να πείσουν ότι το κάνουν για ανθρωπιστικούς λόγους. Γιατί είναι φυσιολογικό μια οργάνωση να ζητάει 20 θέσεις εργασίας και να διατίθεται με ίδια μέσα την παρακολούθηση του προτεινόμενου έργου και εντελώς  διαφορετικό ένας φορέας να ζητάει χιλιάδες θέσεις εργασίας προσφέροντας το άλλοθι για ένα καμουφλαρισμένο stage.

Είναι προφανές σε τι αποσκοπούν όλοι αυτοί οι «καλοθελητές» και η Κυβέρνηση δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια. Δεν μπορεί κανείς να κλείσει τα μάτια γιατί έχουν τεθεί μια σειρά και από νομικά προβλήματα.

Οι δήμοι που προχώρησαν σε μονομερή «μνημόνια συνεργασίας» με δικαιούχους μη κερδοσκοπικούς φορείς  χωρίς ταυτόχρονα να το γνωστοποιήσουν- δημοσιεύσουν όπως ορίζεται στον  Νόμο 3552- Καλλικράτη θα βρεθούν αντιμέτωποι με το “πρόγραμμα διαύγεια”.  Η υποχρέωση αυτή για τους δήμους προβλέπεται και από τον Νόμο 3861 για το «Πρόγραμμα διαύγεια» το οποίο προβλέπει ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση των νόμων και πράξεων των αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο.

Σχετικές καταγγελίες που αφορούν σε δήμους και έχουν φτάσει στο Παρατηρητήριο, αφορούν σε εκείνους της Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Λευκάδας, Αρχαίας Ολυμπίας, , σε αρκετούς της Κρήτης της Πελοποννήσου και σε πολλούς Δήμους της Αττικής. Σε καταγγελίες των τοπικών μη κερδοσκοπικών φορέων που έγιναν στους παραπάνω δήμους, η απάντηση ήταν ότι η πρόσκληση του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας από το Υπουργείο Εργασίας δεν  αναφέρεται ως προϋπόθεση.

Η δικαιολογία, όμως, των εκπροσώπων των δήμων σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί εφόσον είναι σαφές ότι οι δημόσιοι οργανισμοί και οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να αναρτούν κάθε πράξη δημόσιου ενδιαφέροντος στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν το έκαναν.

Συγκεκριμένα, «οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε. Οι πράξεις των οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και των φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους διαδικτυακούς τόπους που αυτά διατηρούν».

Επειδή όλα τα παραπάνω ζητήματα έχουν καταγγελθεί από δεκάδες οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών σε όλη την χώρα και υπάρχουν ήδη χειροπιαστά στοιχεία στρέβλωσης της ουσιαστικής πολιτικής για την κοινωφελή εργασία το παρόν κοινοποιείται προς όλους τους αρμόδιους φορείς για τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων εκείνων των Δήμων που έχουν προχωρήσει μονομερώς σε αδιαφανείς και σκανδαλώδεις συνεργασίες.

Συντάκτης: Βασίλης Τακτικός υπεύθυνος επικοινωνίας του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

Κοινωνική Δικτύωση

Όλα τα
Facebook του δικτύου

fb trnsp

Ενδιαφέροντα Blogs

Όλα τα
Blogs του δικτύου

blog trnsp

Hellas2Day

hellasday2

ILoveAthens

i love athens

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 63 επισκέπτες συνδεδεμένους

Επιισκέπτες

web counter