i

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Συντάχθηκε απο τον/την Iwanna Langadinou   
Τρίτη, 22 Μάρτιος 2016 15:13

ΛΟΓΟΤΥΠΟn

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσυνεδριακή στις 12 Μαρ 2016 στη Θεσσαλονίκη

Αγαπητοί φίλοι, συμμέτοχοι σε εθελοντικές κοινωνικές οργανώσεις και κοινωνικές επιχειρήσεις.

Είναι Πέμπτη κατά σειρά προσυνεδριακή περιφερειακή εκδήλωση που γίνεται τη Θεσσαλονίκη για το ανοικτό συνέδριο κοινωνικής οικονομίας, μετά την Αθήνα, την Καλαμάτα, το Αίγιο, τη Πάτρα και ακολουθήσουν τουλάχιστον άλλες πέντε μέχρι τη διεξαγωγή του Συνεδρίου.

ΣΤΟ ερώτημα ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ κοινωνίας πολιτών για την κοινωνική οικονομία» που θα γίνει 10-11-12 Ιουνίου 2016 με συμβολή  όλων των Περιφερειακών Παρατηρητηρίων η απάντηση ως γνωστό είναι ότι συνδιοργανωτές του Συνεδρίου είναι ένα μεγάλο μέρος από  συμπράττοντα  κοινωνικά δίκτυα, ανθρωπιστικά και οικολογικά, δίκτυα καταναλωτών, οργανώσεις κοινωνίας πολιτών, κοινωνικές επιχειρήσεις και Συνεταιρισμοί,.

Ενώσεις  όπως Εθνική Ομοσπονδία Ελληνική Ομοσπονδία Ομίλων Συλλόγων και Κέντρων UNESCO, η Ομοσπονδία εθελοντικών οργανώσεων ο Περιφερειακός Μηχανισμός ΚΟΙΝΣΕΠ Αττικής, καθώς και όλα μικρότερα δίκτυα και κοινωνικές αναπτυξιακές συμπράξεις. Το   «Πανελλήνιο παρατηρητήριο οργανώσεων κοινωνίας πολιτών» και η ΠΕΣΚΟ είχν απλά την πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή του μέσα από την ανοικτή και οριζόντια αυτοοργάνωση της κοινωνίας πολιτών.

Έτσι η  προσωρινή Οργανωτική Επιτροπή απευθύνει ανοικτή πρόσκληση..

 • σε όλα τα οργανωμένα δευτεροβάθμια δίκτυα και ομοσπονδίες των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και κοινωνικών επιχειρήσεων να δηλώσουν ισότιμη συμμετοχή με εκπροσώπους τους στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.
 • σε όλες τις εθελοντικές συλλογικές οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών που ασκούν ή στηρίζουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς και κάθε συνεταιρισμό του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα, τους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς και τις οργανώσεις προστασίας καταναλωτών, να συμμετάσχουν στις προσυνεδριακές εκδηλώσεις αλλά και στο Συνέδριο με τις προτάσεις & τις ιδέες τους
 • στις άτυπες συλλογικότητες που λειτουργούν δομές όπως κοινωνικά ιατρεία, φαρμακεία, φρονιστήρια, τράπεζες χρόνου κλπ

Όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως επαγγέλματός είναι εν δυνάμει μέλη της κοινωνικής οικονομίας, αρκεί να ανήκουν σε ένα συνεργατικό -συλλογικό φορέα.

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΙ

Οι φορείς της τοπικής & περιφερειακής αυτοδιοίκησης, στους δημόσιους οργανισμούς αλλά και στην Εκκλησία, που έχουν ανάγκες συνεργασίας για να λειτουργήσουν τις κοινωνικές τους δομές, να συμπράξουν και να στηρίξουν  το Συνέδριο. 

Σκοπός του συνεδρίου είναι, να μιλήσουν και ακουστούν όλοι, οι χιλιάδες συλλογικότητες της κοινωνίας πολιτών που προσφέρουν τοπικά εθελοντικό κοινωνικό έργο σε συνδυασμό με τις κοινωνικές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε Πανελλήνια κλίμακα. Ένα θαυμαστό ανθρωπιστικό έργο στο σύνολό του, που μένει στη αφάνεια,  ενώ σκοπός είναι επίσης να αναδειχθεί αυτός ο πλούτος των δράσεων και η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ  στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας.

Ασφαλώς  φορέας κοινωνικής οικονομίας δεν είναι ό,τι δηλώνει καθένας, αλλά αυτό που προβλέπει η ίδια η εθνική και η κοινοτική νομοθεσία, δηλαδή: οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις κάθε μορφής, οι μη κερδοσκοπικές εταιρείες που παράγουν κοινωνικό όφελος και τα μη κερδοσκοπικά μη κρατικά  ιδρύματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Σύνεδροι στο συνέδριό μας μπορούν να είναι οι κάθε μορφής συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΚΟΙΣΠΕ και οι αυθεντικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δρουν αποτελεσματικά και λειτουργούν δομές προς όφελος της κοινωνίας, είτε έχουν τυπική είτε άτυπη μορφή και κοινωφελή μη κρατικά  ιδρύματα.

Σύνεδροι στο συνέδριό μας  ΔΕΝ μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα που αποτελούνται από κρατικούς οργανισμούς, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ σε ποσοστό άνω του 50% του συνόλου των μελών, ακόμη και αν παρέχουν τις καλύτερες κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτές οι δομές με τη μορφή Αναπτυξιακών Εταιρειών, ΜΚΟ κλπ, ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ασφαλώς είναι σύμμαχοι, είναι υποστηρικτές της κοινωνίας πολιτών, αλλά ΔΕΝ είναι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών.  Εμείς είμαστε υπέρ της σαφούς διάκρισης και οριοθέτησης των τριών τομέων. Κράτος, αγορά και τρίτος τομέας της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

¨Ετσι για τους φορείς κοινωνικής οικονομίας ισχύει ότι,  για να χαρακτηρίζονται ως τέτοιοι οφείλουν, να ενσωματώνουν εθελοντικό και κοινωνικό κεφάλαιο και να αποδέχονται την κοινωνική λογοδοσία και τον κοινωνικό έλεγχο.

Οι φορείς κοινωνικής οικονομίας δεν μπορεί να εμπλέκονται σε πελατειακές πολιτικές σχέσεις και αξιολογήσεις ευνοιοκρατίας της κρατικής γραφειοκρατίας.

Οποιοδήποτε λόμπυ, λέσχη, ομάδα συμφερόντων που χρησιμοποιεί το προσωπείο της κοινωνικής οικονομίας για ίδια συμφέροντα, δεν νομιμοποιείται να αντιπροσωπεύει το χώρο της κοινωνικής οικονομίας.

Έχει μεγάλη σημασία να κατανοηθεί πρώτα από όλα ότι, η ανάδυση της κοινωνίας πολιτών είναι το θεσμίζον υποκείμενο της κοινωνικής οικονομίας. Η προηγμένη πολιτική σκέψη  αναγνωρίζει αυτό το ρόλο στην οργανωμένη κοινωνία Πολιτών. Το πελατειακό πολιτικό σύστημα την αρνείται. Μολονότι σε παγκόσμια κλίμακα έχει διαπιστωθεί πως, ούτε το κράτος ούτε η αγορά  μπορούν να κάνουν  το έργο που συντελείται μέσω της κοινωνικής οικονομίας. Να κινητοποιήσουν δηλαδή το εθελοντικό και το κοινωνικό κεφάλαιο. Το κράτος είναι μηχανισμός που παρέχει ορισμένα βασικά δημόσια αγαθά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν  υποκαθιστά την κοινωνία και την δυναμική που έχει αυτή να κινητοποιείται από τα κάτω. Ούτε το "αόρατο χέρι" της αγοράς δύναται να υποκαταστήσει το ρόλο που έχουν οι κοινωνικές συλλογικότητες στη συγκρότηση του κοινωνικού κεφαλαίου και στο κτίσιμο εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων.

Επομένως κοινωνική οικονομία δεν είναι απομίμηση του κράτους και της αγοράς και είναι νομικά και ηθικά απαράδεκτο στο χώρο να δημιουργούνται ολιγοπωλιακές καταστάσεις και «κλειστά επαγγέλματα» προνομιούχων στις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις εις βάρος του συνόλου.

Το κράτος δεν μπορεί να δημιουργήσει θεσμούς για την κοινωνική οικονομία. Μπορεί μόνον να τους αναγνωρίσει και να τους υποστηρίξει. Γι' αυτό και δε δύναται να αντιμετωπίσει τα σύγχρονα προβλήματα της φτώχειας και της ανεργίας, χωρίς τον συμπληρωματικό ρόλο της κοινωνικής οικονομίας.  Κάθε κοινωνική επιχείρηση, έχει ως προαπαιτούμενο την στήριξη από την τοπική κοινότητα,  με προϋπόθεση την αυτοδιαχείριση των ίδιων των πολιτών στην διαδικασία της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της ανακατανομής των πόρων. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πρωτοβουλία την συμμετοχή και τον έλεγχο μιας κοινωνικής ομάδας και συλλογικότητας.

Όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα που υπάρχει αποδεδειγμένα θεσμικό έλλειμμα για την κοινωνική οικονομία κάποιοι κύκλοι προβάλλουν μεμονομένα παραδείγματα σε ημερίδες που τα λένε και συνέδρια λες και θα σώσουν μόνοι τους τον κόσμο.

Ας το πούμε πλέον ξεκάθαρα:

Δεν αρκούν μερικά καλά παραδείγματα επιχειρηματικότητας

για να σώσουν τον κόσμο από τη ανεργία και φτώχεια όσο κι αν αυτά ενσωματώνουν τεχνολογική καινοτομία.

Χρειάζεται η θεσμική καινοτομία συνεργατικών μοντέλων για να έχουμε λύση στο κοινωνικό πρόβλημα.

όταν η χώρα πνίγεται στη αναξιοκρατία και διαφθορά η απάντηση είναι:

«είναι οι θεσμοί πονηρούλη »που δεν θέλεις να κατανοήσεις.

Υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα που πάντα θα επισκιάζονται

και θα πνίγονται μέσα στο σύστημα.

Μια  χώρα για να απελευθερωθεί κοινωνικά χρειάζεται καθολικούς θεσμούς και εμπιστοσύνη σε αυτούς τους θεσμούς.

Για αυτό θα πρέπει να δούμε συνολικά τι πρέπει να γίνει ανά τομέα της οικονομίας εκεί που υπάρχουν πραγματικά ευκαιριες και ανθρώπινοι πόροι που μπορούν να αξιοποιηθούν.

Το συνέδριο έχει να εξετάσει χωριστά την κάθε θεματική για να συγκεντρώσει μια δεξαμενή γνώσης με σκοπό να την κοινωνικοποιήσει.

 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ο αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα βρίσκεται σε συρρίκνωση, όχι λόγω μείωσης της αγοράς και της ζήτησης, αλλά λόγω κακής οργάνωσης και υποκατάστασης από εισαγωγές.

Η βασική αιτία της υποβάθμισης αυτής, αλλά και της κοινωνικής απαξίωσης και η απουσία συνεταριστικής οργάνωσης σε πλήρη αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη.

Ανυπολόγιστες είναι οι επιπτώσεις στην εθνική και τοπική αυτάρκεια αγαθών. Δυναμικά προιόντα με προοπτικές ανόδου στην ελληνική και στην παγκόσμια αγορά, όπως λάδι, κρασί, βότανα, όσπρια κλπ, έχουν υποβαθμιστεί με χαμηλής ποιότητας εισαγόμενα.

Με τα νέα δεδομένα η μεσογειακή διατροφή θα μπορούσε να είναι η ατμομηχανή της ανασυγκρότησης της χώρας με την αξιοποίηση ήπιας ενέργειας του ήλιου (ενεργειακοί συνεταιρισμοί) συγκράτηση υδάτων με μικρά φράγματα κλπ. Οι τοπικές συλλογικότητες και οι νέοι συν/μοί μπορούν να αναστρέψουν την φθίνουσα πορεία μέσω της κοινωνικής οικονομίας.

 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Η ανθρωπιστική κρίση έχει αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Σήμερα το 1/3 των πολιτών είναι ανασφάλιστοι που δεν καλύπτονται από το επίσημο κρατικό σύστημα υγείας, με επιπτώσεις στη νοσηρότητα και την θνησιμότητα του πληθυσμού.

Αν προστεθεί μάλιστα και η προσφυγική/μεταναστευτική ροή, τα πράγματα στην Ελλάδα είναι εκρηκτικά με απρόβλεπτες συνέπειες. Το κράτος αδυνατεί να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης η ασφάλιση και η υγεία καλύπτονται από συνεταιριστικές επιχειρήσεις και ιδρύματα.

Τα ελάχιστα κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία που έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια, δεν επαρκούν, απαιτούνται πολύ περισσότερα. Απαιτείται συνεργατισμός, και κοινωνικές συμπράξεις, από τους ίδιους τους ωφελούμενους, τις συλλογικότητες των πολιτών (συλλόγους κλπ) και τους ΟΤΑ με συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που προορίζονται για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνεργάζονται στενά με τις κοινωνικές επιχειρήσεις για κοινούς σκοπούς, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να τις υποκαθιστούν χρησιμοποιώντας αυτές ως εργαλείο πελατειακών σχέσεων.

 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Όλη η παράδοση, η πνευματική και η πολιτιστική μας κληρονομιά, στηρίζεται σε κάθε μορφή συλλόγων και ενώσεων που επιτελούν αυτό το έργο και αναδεικνύουν τον λαϊκό πολιτισμό της χώρας. Όμως οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΚΤ δεν διατίθενται στους φορείς που συγκεντρώνουν εθελοντισμό και κοινωνικό κεφάλαιο, αλλά σε κρατικές και ιδιωτικές πρωτοβουλίες του πολιτικού πελατειακού συστήματος. Είναι καιρός αυτός ο μεγάλος κοινωνικός ιστός της χώρας του κόσμου των συλλόγων, να αναγνωριστεί και να συγκροτηθεί θεσμικά σε β/θμιο επίπεδο και να λειτουργήσει με την έννοια της σύγχρονης κοινωνικής και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας, προσφέροντας εκτός των άλλων και πολύτιμο επιμορφωτικό έργο.

 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στους άλλους τομείς αναφέρομαι επιγραμματικά γιατί υπάρχουν ειδικοί εισηγητές που ακολουθούν.

 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ, ΕΘΝΙΚΟΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ:
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΗΘΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ:
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΑΧΡΗΜΑΤΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ»

Όλες αυτές οι επιλογές έγιναν από την κρατική γραφειοκρατία ερήμην της κοινωνίας πολιτών και χωρίς την απαιτούμενη από τους ευρωπαϊκούς κανόνες διαφάνεια των διαδικασιών. Αντίθετα τα συστήματα αξιολόγησης και πιστοποίησης ευνοούν τους ισχυρούς και εξωβελίζουν τους κοινωνικά αδύναμους

Για αυτό και η ανοικτή διαδικασία και διαβούλευση που θέσαμε για το συνέδριο ερέθισε μερικούς εθισμένους σε «κλειστές» διαδικασίες. Μερικούς που απλά υπάρχουν, υφαρπάζοντας ιδεολογίες και δομές δημιουργικών ανθρώπων, για να διαμορφώνουν ψευδεπίγραφες δεοντολογίες και εκδηλώσεις. Μερικούς εκπροσώπους δημόσιων δομών, που «υφαρπάζουν» τους πόρους που κερδήθηκαν με αγώνες για να υποστηρίξουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, και τις στερούνται. Μερικούς που αγωνίζονται με κάθε μέσο για να μην επιτρέψουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να αποκτήσουν εμπειρίες, να οργανώσουν εκδηλώσεις μόνες τους και να διαχειρισθούν τους διαθέσιμους πόρους, προσφέροντας υστερόβουλα, μερικές φορές, περιστασιακή διευκόλυνση.

Το συνέδριο έρχεται να διαυγάσει όλα αυτά τα ζητήματα και να αναδείξει τις πραγματικές προϋποθέσεις και θεσμούς, που είναι αναγκαίοι για τη χώρα. Έρχεται να διαυγάσει και να διαχωρίσει με κανόνες το αυθεντικό από το ψευδεπίγραφο. Αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να γίνει από τους λίγους και ενσωματωμένους στις ελίτ, αλλά από όλους και το σύνολο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Οι ληστρικές  Ελίτ σε μια κοινωνία είναι ισχυρές όταν οι πολλοί είναι κατακερματισμένοι και διαιρεμένοι. Αντιθέτως όταν οι πολλοί είναι οργανωμένοι και συντεταγμένοι μέσα από θεσμούς και συλλογικότητες, συνεργατικά και καταναλωτικά κινήματα το όφελος είναι συλλογικό και υπέρ της κοινωνίας.

Είναι στην απέναντι πλευρά της συντεχνιακής λογικής και των «κλειστών επαγγελμάτων» ακόμη και αν αυτά μεταμφιέζονται σε «κοινωφελείς επιχειρήσεις « και κοινωφελή προγράμματα.

Ο γιγαντισμός των ολίγων είναι ξένο σώμα προς την κοινωνική οικονομία, που σκοπός της είναι να δώσει ευκαιρίες σε όλους και ειδικότερα στους αδύναμους και κοινωνικά αποκλεισμένους.

Η συγκρότηση του κοινωνικού υποκειμένου της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας είναι όρος απαράβατος για την εφαρμογή ορθής πολιτικής για την κοινωνική οικονομία στη χώρα και την αντιμετώπιση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεργίας.

Το συνέδριό μας είναι ανοικτό βασίζεται στην συμμετοχικότητα και την διαβούλευση των αυθεντικών φορέων της κοινωνίας ων πολιτών και ξεκινά από τα κάτω. Συνεπώς το συνέδριο ΔΕΝ μπορεί να διεκδικηθεί από κανέναν, ούτε μπορεί να το εκμεταλλευτεί κανείς για οποιονδήποτε λόγο. Το συνέδριο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο.

Η χώρα βρίσκεται σε σταυροδρόμι, το μέλλον είναι άδηλο, οι προοπτικές για μεγάλες επενδύσεις που θα φέρουν θέσεις εργασίας είναι θολές ή δεν εγκυμονούν θετικές εξελίξεις για το περιβάλλον ή για τα εργασιακά δικαιώματα.

Πρέπει επειγόντως να υπάρξουν πολιτικές και πόροι για να ενισχυθεί ο τρίτος τομέας της οικονομίας, για να αντιμετωπιστεί η ανεργία, η φτώχεια, η μαύρη εργασία και ο κοινωνικός αποκλεισμός.

Το συνέδριο οφείλει να δημιουργήσει τις συνθήκες για αντιστροφή του κλίματος γενικευμένης καχυποψίας και απαξίωσης που κυριαρχεί στη χώρα. Πρόκειται για ένα ιδεολογικό συνέδριο που θέλει να εμπνεύσει εσωτερικές συνεργασίες μεταξύ πολλών και διαφορετικών συλλογικοτήτων από όλη τη χώρα.

Ένα ανοικτό συνέδριο για την κοινωνική οικονομία, στο πλαίσιο της συμμετοχικής δημοκρατίας, είναι προς όφελος τω πολλών και φυσικό να το εχθρεύονται τα κλειστά συμφέροντα για τους λίγους.

Η κοινωνική οικονομία έχει προαπαιτούμενο τη συμμετοχική δημοκρατία, την αυτοοργάνωση των θεσμών συνεργατισμού και τη αυτοδιαχείριση των οικονομικών σχέσεων.

Θα ήταν αφέλεια να πιστέψουμε ότι θα μπορούσε να αναπτυχθούν οι θεσμοί της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα χωρίς την ενεργοποίηση των κοινωνικών συλλογικοτήτων. Όσες φορές επιχειρήθηκε κάτι τέτοιο κατέληξε σε αναπαραγωγή συγκεντρωτικών μορφών εξουσίας. 

Εκείνο που δεν έχει αναδειχθεί στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της κρίσης είναι η υφιστάμενη αυτοοοργάνωση της κοινωνίας σε πρωτοβάθμιες συλλογικότητες αλληλεγγύης και αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης που έρχονται να συμπληρώσουν άλλες παραδοσιακές συλλογικότητες πολιτιστικών και ανθρωπιστικών συλλόγων που λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια. Χιλιάδες πολιτιστικοί και εξωραϊστικοί σύλλογοι των χωριών και των αστικών συνοικιών αποτελούν μια πρωτοβάθμια αυτοοργάνωση της κοινωνίας με υψηλή συνειδητότητα κοινωνικής ευθύνης και ανιδιοτελούς προσφοράς.

Το πρόβλημα όμως που εμφανίζεται και ως θεσμικό έλλειμμα της Ελλάδας είναι ότι αυτές οι συλλογικότητες δεν έχουν κατορθώσει ως τώρα να συγκροτηθούν σε δευτεροβάθμιο επίπεδο με αποτέλεσμα να είναι θεσμικά ανίσχυρες να συγκροτήσουν κοινωνική δυναμική.

Έτσι οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών χρειάζονται σήμερα μια ενοποιητική θεωρία και μια θεσμική – οργανωτική καινοτομία που θα τις καταστήσει ικανές να παίξουν τον ιστορικό τους ρόλο ως συλλογικό υποκείμενο. Να αυτοπροσδιοριστούν δηλαδή στον τρόπο που θα συνεργάζονται και θα παράγουν αξιοποιώντας όλο το ανθρώπινο - κοινωνικό κεφάλαιο που διαθέτουν.

Το συνέδριο της κοινωνικής οικονομίας που προωθείται από τα κάτω, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μπορεί να αναδειχθεί σε μια μεγάλη ευκαιρία που θα συμβάλλει στον μετασχηματισμό της πρωτοβάθμιας αλλά κατακερματισμένης κοινωνικής δημιουργίας σε ενιαία δύναμη ανάτασης της κοινωνίας. Αυτή την αλλαγή δεν μπορεί να την φέρει καμιά άλλη κοινωνική δυναμική.

Η κοινωνική οικονομία άλλωστε ως  προϊόν αυτής της συλλογικής δημιουργίας διασώζει σήμερα  πολλές χώρες από τις συνέπειες της ανεργίας και της φτώχειας. Αυτό είναι το συγκριτικό πολιτικό πλεονέκτημα που θα πρέπει να κατακτηθεί και στη χώρα μας.

Κάθε σημαντική απόφαση για τους θεσμούς της κοινωνικής οικονομίας θα πρέπει να λαμβάνεται με την αρχή της αυτορρύθμισης και αυτοδιαχείρισης με τη διαδικασία της καθολικής ψηφοφορίας - διαπιστευμένων μελών με βάση τα μητρώα  κοινωνικής οικονομίας.

Οι δημοκρατικές διαδικασίες όμως στη βάση της οριζόντιας συνεργασίας για να ευδοκιμήσουν χρειάζονται την ανοικτή συμμετοχή όλων και αυτό πρεσβεύουμε.

 

Κοινωνική Δικτύωση

Όλα τα
Facebook του δικτύου

fb trnsp

Ενδιαφέροντα Blogs

Όλα τα
Blogs του δικτύου

blog trnsp

Hellas2Day

hellasday2

ILoveAthens

i love athens

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 48 επισκέπτες συνδεδεμένους

Επιισκέπτες

web counter