i

Προκήρυξη Νησίδων Ποιότητας 2011
Συντάχθηκε απο τον/την Παρατηρητήριο Ο.Κ.Π   
Παρασκευή, 25 Μάρτιος 2011 00:57

Η «Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία» και το «Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού» προκηρύσσουν τον έκτο κατά σειρά πανελλήνιο διαγωνισμό «ΝΗΣΙΔΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2011». Ο διαγωνισμός έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός, δεδομένου ότι έχει τύχει καθολικής θετικής αποδοχής από την Κοινωνία.

 

Μέσα από μια αντικειμενική, προκαθορισμένη και διαφανή διαδικασία, επιλέγονται οι ομάδες εκείνες που δεν είναι ακόμα ευρύτερα γνωστές, αλλά προσφέρουν έργο εθελοντικό ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν και ως δημιουργικά πρότυπα για την Κοινωνία και ειδικότερα για τη νέα γενιά.
Ύψιστη αναγνώριση αποτελεί η επίδοση των βραβείων δια χειρός του Προέδρου της Δημοκρατίας.


Με βάση τα πιο πάνω, π ρ ο σ κ α λ ο ύ ν τα ι :

οι Εθελοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις -εφεξής «MKO»-, καθώς και οι οργανωμένες ομάδες συλλογικής δράσης πολιτών που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και δραστηριοποιούνται στους τομείς φυσικού, πολιτιστικού ή κοινωνικού περιβάλλοντος, στην προώθηση της ισότητας των φύλων, της ισότητας ευκαιριών, καθώς και στην προώθηση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να υποβάλουν αίτηση με την περιγραφή της δράσης τους.


ΟΡΙΣΜΟΣ
Ως «Νησίδα Ποιότητας» νοείται η εθελοντική πρωτοβουλία εκείνη που αναπτύσσει ποιοτική, συλλογική, πρωτοποριακή, μη κερδοσκοπική και μη ευρέως γνωστή δραστηριότητα και που μπορεί να προέρχεται είτε από ΜΚΟ είτε από Εθελοντική Οργάνωση είτε από άτυπη Ομάδα.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ
Οι προϋποθέσεις που οφείλει να πληρεί η υποψήφια ομάδα, είναι οι εξής:

 • Δραστηριότητα συλλογική
  Ως συλλογική θεωρείται η δραστηριότητα που καταβάλλεται από ομάδα ατόμων, έστω και αν είναι προφανής ο προεξάρχων ρόλος του ενός.
 • Δραστηριότητα ποιότητας και διάρκειας
  Η δραστηριότητα να διακρίνεται από ήθος, υψηλή ποιότητα και αισθητική. Η υποψήφια ομάδα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη διάρκεια δράσης με χαρακτήρα συνέχειας και να μην αποτελεί αναλαμπή παραγωγής ποιοτικού μεν αλλά πρόσκαιρου έργου.
  Για τη διάρκεια δράσης θα πρέπει να υποβληθούν ανάλογα δικαιολογητικά.
 • Δραστηριότητα μη κρατική και μη κερδοσκοπική
  Η προς βράβευση δραστηριότητα δεν πρέπει να είναι κρατική και δεν πρέπει να έχει οικονομική εξάρτηση από τον ίδιο επιχειρηματικό φορέα επί σειρά ετών.
  Οι φορείς δεν πρέπει να αποκομίζουν κέρδη για τα διοικητικά στελέχη ή τα μέλη τους.
  Να αποδεικνύεται εγγράφως ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της υποψήφιας δραστηριότητας.
 • Δραστηριότητα καινοτόμος

Καινοτόμος είναι η υποψήφια Νησίδα Ποιότητας που πληρεί κατά την εφαρμογή της, ενδεικτικά τα παρακάτω:

 • Καλή γνώση της περιοχής παρέμβασης καθώς και των τοπικών αναγκών, συνθηκών και προβλημάτων
 • Δυνατότητα συνεργασίας και συντονισμού με άλλες ΜΚΟ ή /και εθελοντικές οργανώσεις, άλλους τοπικούς παράγοντες ή φορείς ανάπτυξης
 • Ικανότητα κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας πολιτών και των νέων εθελοντών σε δράσεις αλληλεγγύης για τα προβλήματα που ο φορέας καλείται να επιλύσει
 • Αξιοποίηση άλλων καλών πρακτικών που ήδη έχουν αναπτυχθεί στο συγκεκριμένο τομέα και πεδίο παρέμβασης που η διαγωνιζόμενη «Νησίδα Ποιότητας» στοχεύει
 • Δημιουργία επικοινωνιακών μηνυμάτων που προάγουν τη συνολική συνείδηση για την υλοποίηση της συγκεκριμένης υποψήφιας «Νησίδας Ποιότητας»
 • Δραστηριότητα μη ευρέως γνωστή
 • Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα πρέπει να μην έχει ήδη τύχει ευρείας αναγνώρισης. Δεν αποκλείεται η συμμετοχή φορέα που έχει ήδη τύχει δημοσίου επαίνου, αρκεί η βράβευση αυτή να μην έχει εξαντλήσει την αναγνώριση του έργου της ομάδας.


ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων  λήγει την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011 (συνημμένη αίτηση).
Οι υποψηφιότητες σε διακριτό φάκελο μπορούν να υποβληθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στα γραφεία της Κίνησης Πολιτών, στην παρακάτω διεύθυνση. Στην περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα πρέπει το υπογεγραμμένο πρωτότυπο αυτής να είναι στη διάθεση της Κίνησης Πολιτών.
Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία
Για τον Διαγωνισμό «Νησίδες Ποιότητας 2011»
Ευφρονίου 5-7, 116 34 Αθήνα
Για συμπληρωματικές πληροφορίες Κυρία Ορέττα Σταυροπούλου
www.kinisipoliton.gr e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Τ:.2107220063, F:2107220475 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφιοτήτων περιλαμβάνει:


1. ΔΙΑΠΥΣΤΩΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Ο έλεγχος της πρώτης φάσης διενεργείται από τριμελή Επιτροπή Ελέγχου Πληρότητας, η οποία
συγκροτείται με απόφαση της «Κίνησης Πολιτών για μία Ανοικτή Κοινωνία» και του «Σώματος
Ελληνικού Οδηγισμού».


2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Αφορά το περιεχόμενο της πρότασης και διενεργείται από την Ελλανόδικη Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία φέτος απαρτίζεται από τους εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Στέφανος Γερουλάνος, Καθηγητής Χειρουργικής και τ.Ιστορίας Ιατρικής
ΜΕΛΗ
Τζανέτος Αντύπας, Πρόεδρος Praksis
Σταύρος Θεοδωράκης, Δημοσιογράφος
Κώστας Καρράς, Iδρυτής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
Ελένη Βασιλάτου-Κοσμίδη, Δ/ντρια Ογκολογικού «Αγλαϊας Κυριακού»
Δάφνη Οικονόμου, Πρόεδρος της Εταιρίας Προστασίας Σπαστικών

Αλέξανδρος Τομπάζης, Αρχιτέκτων, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αθηναίων
Aναστασία Καραφουλίδου, Πρόεδρος Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού
Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος Κίνησης Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία.


Οι καλύτερες υποψηφιότητες που θα προκριθούν, θα βραβευθούν από την Ελλανόδικη Επιτροπή σε επίσημη τελετή που θα λάβει χώρα περί τα τέλη του τρέχοντος έτους. Λεπτομέρειες σχετικά με τον ακριβή χρόνο και τόπο θα ανακοινωθούν εν καιρώ.
Οι νικήτριες οργανώσεις θα λάβουν επίσης και συμβολικό χρηματικό έπαθλο.

Όλοι όσοι συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, θα λάβουν έγγραφη απάντηση από την Κίνηση Πολιτών σχετικά με τη διεξαγωγή του.


ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ θα ανακοινωθούν εν καιρώ 

 

Κοινωνική Δικτύωση

Όλα τα
Facebook του δικτύου

fb trnsp

Ενδιαφέροντα Blogs

Όλα τα
Blogs του δικτύου

blog trnsp

Hellas2Day

hellasday2

ILoveAthens

i love athens

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 74 επισκέπτες συνδεδεμένους

Επιισκέπτες

web counter