i

Κείμενα Εργασίας
Κοινωνική Οικονομία και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Γράφει ο Βασίλης Τακτικός

 

Το Σύμφωνο Συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις ενώσεις των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, έχει σκοπό την ενεργοποίηση ανενεργών υλικών και ανθρώπινων πόρων, θέτοντας, σε άμεση εφαρμογή τους παρακάτω άξονες:

Περισσότερα...
 
Αγροτουριστικές μονάδες – προώθηση της αειφορικής διαχείρισης της γεωργικής γης

Γράφει η Ελένη Πισιμίση

Γεωπόνος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γ.Π.Α., M.Sc.

 

 

Πέρασαν αρκετά χρόνια από τότε που επικρατούσε η άποψη ότι η μονοκαλλιέργεια θα έλυνε το πρόβλημα της φτώχιας στον πλανήτη μας. Ήταν γύρω στα μέσα του 20ου αιώνα όταν η λεγόμενη «Πράσινη Επανάσταση» ήρθε για να δώσει ελπίδες στον κόσμο για την καταπολέμηση της φτώχιας. Η εντατικοποίηση της γεωργίας και η λογική της καλλιέργειας αχανών εκτάσεων με ένα μόνο είδος αποδείχθηκε ότι πήγαζε από μία κοντόφθαλμη λογική.

Περισσότερα...
 
Η Συγκρότηση ενός νέου κινήματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σύμμαχο τις οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών

Γράφει ο Βασίλης Τακτικός

 

Από σημαντικούς κύκλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει αρχίσει να συζητείται, ζυμώνεται και σιγά-σιγά ωριμάζει ως βασική ιδέα αυτομεταρρύθμισης του πολιτικού συστήματος από τα κάτω με στοιχεία κινηματικής μορφής.

 

Περισσότερα...
 
Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών - Προτάσεις προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Η ανάγκη συμφώνου συνεργασίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, με σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων, βρίσκει ανταπόκριση από αρκετούς Δήμους.

Σε πρώτη φάση θα ενταχθούν τουλάχιστον 30 Δήμοι από όλη τη χώρα.

Γράφει ο Βασίλης Τακτικός

Η ανάγκη σύναψης ενός κοινωνικού συμβολαίου μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών είναι μια αναγκαία συνθήκη αυτή την περίοδο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και της ανεργίας. Με τον όρο αυτό δεν αναφερόμαστε απλά στη συμφιλίωση και την άρση του ανταγωνισμού μεταξύ κράτους και πολιτών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Διαβάστε περισσότερα...


Τοπική Αυτοδιοίκηση ως «συμπράττων εταίρος» στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις για την κοινωνική οικονομία

Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών

Τριάντα Δήμοι από όλη τη χώρα είναι έτοιμοι να υπογράψουν ένα σύμφωνο συνεργασίας για την κοινωνική οικονομία. Για τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) και τις επιχειρήσεις. Για τις συμπράξεις αυτές οι Δήμοι μπορεί να είναι βασικοί συντελεστές στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, ως συμπράττοντες εταίροι.

Διαβάστε περισσότερα...


Το ζήτημα της έξυπνης διαχείρισης της γνώσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Δια Βίου Μάθηση

Γράφει ο Βασίλης Τακτικός

Το ζήτημα της «έξυπνης διαχείρισης της γνώσης» είναι από τα πολλά θέματα που αναπτύχθηκαν στην ηλεκτρονική εφημερίδα Social Activism Αθηνών, ύστερα από μια προφορική ομιλία στο σεμινάριο της εφημερίδας προς νέους συντάκτες.

Για να προσδιορίσουμε το θέμα, ας δούμε πρώτα ποιο είναι το ζητούμενο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και γενικότερα μέσα στην πόλη μας. Το ζητούμενο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ασφαλώς η αντιμετώπιση των μύριων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Αθήνα, η ανεργία, η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η αποδιοργάνωση της αγοράς, η ασχήμια της πόλης και η γενικότερη εικόνα παρακμής στο κέντρο.

Διαβάστε περισσότερα...


Κοινωνικά Αγροκτήματα - Μια πρόταση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Συνέντευξη του Βασίλη Τακτικού

Ο διευθυντής των ηλεκτρονικών εφημερίδων Social Activism Αθηνών και Oikopress, που εκδίδονται με συμπράττοντες φορείς την ΑμΚΕ «Ερύμανθος», το Δήμο Αθηναίων και την Περιφέρεια Αττικής, αντίστοιχα, κ. Βασίλης Τακτικός, έχει απευθύνει σε μία σειρά δήμων της Αττικής αλλά και της Περιφέρειας, την πρόταση για τη δημιουργία «κοινωνικών αγροκτημάτων». Η υλοποίηση της πρότασης αυτής θα γίνει μέσω μνημονίων συνεργασίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, στο θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας και του Νόμου 4019/2011.

Διαβάστε περισσότερα...


Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας για την ανάπτυξη Κοινωνικών Αγροκτημάτων

Γράφει ο Βασίλης Τακτικός

Λαμβάνοντας υπόψη την καινοτόμο προσέγγιση για την «Κοινωνικά υποστηριζόμενη Γεωργία» της Ε.Ε. που προωθείται μέσω των θεσμικών οργάνων της Ε.Ο.Κ.Ε. και τη σχετική οδηγία που προτρέπει τις εθνικές και περιφερειακές αρχές και τα όργανα να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν την Κοινωνική Γεωργία θεσπίζοντας ένα κατάλληλο και ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Κοινωνική γεωργία: Οικολογική περίθαλψη, κοινωνική πολιτική και πολιτική υγείας.

Διαβάστε περισσότερα...


Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το γόνιμο έδαφος καλλιέργειας της Συμμετοχικής Δημοκρατίας σήμερα

Γράφει ο Βασίλης Τακτικός

Το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών έχει κάνει  πολλές αναφορές σε θέματα όπως συμμετοχική δημοκρατία, κοινωνική οικονομία σε σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, επισημαίνοντας την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια διαβούλευση και την κοινωνική οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα...


 

 

 
Προσλήψεις προσωπικού μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα του πολιτισμού

 Αναδημοσίευση από asep.gr

Ολοκληρώθηκαν από το ΑΣΕΠ οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εκκίνηση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στον τομέα του Πολιτισμού. Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους ανέργους ηλικίας έως και 35 ετών.

 Διαβάστε περισσότερα...

 
Υπόδειγμα παρεμβάσεων σε τοπικούς φορείς και την τοπική κοινωνία

Του Βασίλη Τακτικού

Σας στέλνω ένα ημιτελές κείμενο το οποίο μπορείτε να πάρετε ως αφορμή και να διανθίσετε με δικά σας επιχειρήματα και παραδείγματα για να γίνουν κατανοητά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των κοινωνικών συμπράξεων

Η δυναμική των κοινωνικών συμπράξεων

Η δυναμική των κοινωνικών συμπράξεων στη χειμαζόμενη ελληνική οικονομία είναι ότι μπορεί να μειώσει το κόστος κοινωφελών υπηρεσιών κατά 50%, και να δημιουργήσει τοπική απασχόληση εκεί που αδυνατεί το κράτος και η αγορά. 

Η μείωση του κόστους

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 3 από 7

Κοινωνική Δικτύωση

Όλα τα
Facebook του δικτύου

fb trnsp

Ενδιαφέροντα Blogs

Όλα τα
Blogs του δικτύου

blog trnsp

Hellas2Day

hellasday2

ILoveAthens

i love athens

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 54 επισκέπτες συνδεδεμένους

Επιισκέπτες

web counter